top of page

Undervisningsassistent 0-10. kl

For eleven der er blevet tildelt specialpædagogisk bistand i mindre end 9 timer om ugen. Undervisningsassistenten kan yde supplerende støtte og undervisning online.

1. Online Undervisningsassistent?

Vores undervisningsassister kan yde støtte og undervisning til eleven via skærmen, samtidig med at eleven befinder sig inden for undervisningens almindelige rammer. Hvor mange elever kan undervisningsassistenten støtte? Det kommer an på setup og de enkelte elevers behov. Det kan fx foregå sådan her - Eleven er i klassen og er samtidig i kontakt med undervisningsassistent online. Kontakten via her primært foregå via skrift, for ikke at forstyrre selve undervisningen og lettere støtte eleven i det der foregår i klasserummet - Eller eleven er i et andet rum - enten alene eller på et mindre hold med andre fra skolen, som også er tilkendt støtte i mindre end 9 timer. Undervisningsassistenten yder støtte til alle eleverne på holdet.

2. Hvordan

Når I har en eller flere elever, som har behov for støtte i undervisningen i mindre end 9 timer, så kan vores undervisningsassistenter træde til og være til stede online i lige præcis de timer, hvor eleverne har behov for støtte. Hvordan foregår det? Via skærmen, hvor elev og undervisningsassistent kan kommunikere i løbet af timen. Alt afhængig af den enkelte elev eller elevgrupps behov kan eleven være sammen med almen klasse eller i et dedikeret rum til eleven eller elevgruppen. Samarbejde med elevens faste lærere Undervisningsassistenten er i løbende kontakt med elevens lærere. På denne måde kan elevens bedst støttes, da undervisningsassistenten er forberedt på hvad der fagligt skal arbejdes med.

3. Pris?

Prisen er afhængig af det enkelte setup. Om det er én elev eller flere elever fra samme skole eller fx samme skoledistrikt, samt hvor mange undervisningstimer der skal dækkes pr. uge. Timesats 355,- pr. lektion (45min)/elev plus moms. Hertil kan der opnås rabat ved køb af fast antal ugentlige timer til en eller flere elever.

bottom of page