top of page

Tilmeld elev

Når du tilmelder dit barn, så er det vigtigste, at vi får disse informationer som du kan se her til højre. Du kan klikke på billedet, så skulle den gerne åbne en større fil på.

Enhver tilmelding anses som en bekræftelse og accept af vores standard handels-, brugs- og opsigelsesbetingelser.

Vores Onlineklasse grundskolepakke

til private

"Skolen Online: Optimeret Online Læring for Alle Børn"  Skolen Online er din online uddannelsespartner, der prioriterer børnenes individuelle behov. Vores undervisningstimer er bygget til at fremme optimal læring og er tilgængelige for alle, uanset baggrund.

0-10. Onlineklasse

I gennemsnit 26-30 lektioner af 25min pr. uge (13-15*50min)

Gå i onlineskole fordi du har behov for fleksibilitet eller står med et behov for at kunne fastholde fagligheden i perioder med skolefravær.

 

At tage sin grundskoleuddannelse online kræver noget af dig som elev. Til gengæld lover vi dig trygge og fleksible rammer og et team af læringsfaciliatatorer som er der til at støtte op dig og give dig et venligt skub i den faglige rigtige retning.

Du træner samtidig din selvdisciplin når du læser online - og det er sundt. Vi er her for dig - vi tror på dig!

1. Hvem kan gå i onlineklasse

Vores onlineklasser i 0-10 er skabt til en bred vifte af elever, der ønsker at gå i skole på en fleksibel måde og samtidig få adgang til læring med et pensum der klæder dem på til at afslutte grundskolen med et fagligt fundament der har klædt dem på til at fortsætte i uddannelsesystemet for unge og voksne. Dette inkluderer elever, der ønsker at tage deres grundskoleuddannelse online, samt elever, der af forskellige årsager ikke kan deltage i traditionel undervisning og har behov for alternative undervisningsmuligheder. Dette omfatter elever, der har brug for sygeundervisning, oplever skolevægring, ufrivilligt fravær, skoleproblemer eller som af andre årsager er væk fra traditionel undervisning i kortere eller længere perioder. Setup er også velegnet til hjemmeunderviste børn, der ønsker at være tilknyttet en klasse, samt børn, der bor i udlandet. Vi byder også digitale nomader velkommen - rejsende elever, der kan fortsætte deres uddannelse uden at skulle begrænses af fysisk tilstedeværelse. Endvidere er vores onlineklasser ideelle for elitesportsudøvere, der har svært ved at deltage i traditionel undervisning på grund af træning, kampe og mesterskaber. Vi tilbyder fleksible undervisningsløsninger tilpasset individuelle behov.

2. Elev - vær forberedt på

At følge dit skema og arbejde med opgaverne både individuelt og i grupper med dine klassekammerater. Vi opfordrer til samarbejde, men det er aldrig et krav - valget er dit. Vi er altid tilgængelige for at hjælpe dig ekstra, hvis du har brug for det. Vi tilbyder en læringsoplevelse baseret på fleksibilitet og differentiering. Deltag aktivt i online undervisningen eller vis på anden måde dit engagement, så vi bedst muligt kan støtte din faglige udvikling. Vi opfordrer dig til at deltage, men der er ingen krav om at have lyd og video tændt - du kan også kommunikere skriftligt. Aktiv deltagelse er mulig uden at du altid deltager i liveundervisningen. For der er altid forklarende materiale og opgaver at finde på platformen. Fleksibilteten er i højsædet, hav indflydelse på hvornår du ser materialet og laver opgaverne. Din kommunikation med underviserne er vigtig, hvad end den er live, optaget eller på skrift. Det er vigtigt at huske, at du har en national undervisningspligt, som du skal overholde. Der vil være for opgaver, og det er vigtigt at holde styr på din indboks og følge med i informationerne. Vi vil også opfordre dig til at turde bede om hjælp eller ekstra udfordringer, enten skriftligt eller ved at tale med os. Vi tror på, at du har potentialet til at lykkes, og vi er her for at støtte dig på din læringsrejse.

3. Fag & undervisningen

Godt 20 timers undervisning inkl. hjemmeopgaver og feedback fordelt på ugentligt 13-15 lektioner á 50 min live undervisning samt opgaver og feedback og antal af lektioner er afhængig af klassetrin, men alle vores klasser dækker de gængse faggrupper enten som sine egne fag eller via tværfaglig undervisning. ​Vi giver desuden mulighed for at dykke ned i selvvalgte emner samt tilbyder fag, der ikke er gængse i grundskolen. Undervisningen foregår live. Deltag live eller find dine opgaver online. I onlineklasserne foregår undervisningen live med hjemmeopgaver med selvstændigt arbejde for eleverne - samt vi har fokus på hands-on learning. Lektionerne varer typisk 50 min á 1-3 gange om ugen afhængig af fag. Plus opgaver, hvor du har fleksibel tid til at arbejde med dem inden deadlines. Brug din lærer, hvis du har brug for hjælp eller vil have ekstra udfordringer.

4. Offline - det sker også

UD AF HUSET - fælles ture Vi arrangerer offline dage - ud af huset ture, som vores elever kan deltage i. Kan en elev ikke deltage offline så deltages der i online aktiviteter. Nogle ture koster ikke ekstra, andre koster ekstra (enten for elev eller for en forælder eller begge). Ja, forældre er velkomne til at deltage på (de fleste af) offline turene. 22/23 har budt på tur til Odense Zoo, Den Gamle By i Aarhus, Eksperimentarium i KBH 23/24 har pt. 4 ture på programmet. De første to er sammenhængende og foregår i oktober.

5. En fuld grunduddannelse

Vi ved, at der findes mange årsager til, at man ikke kan følge traditionel skole, men forsat gerne vil og er i stand til at modtage læring, så derfor er vores onlineklasser bygget op, så de giver adgang til et fuldt pensum, som klæder eleven på til at afslutte grundskolen og forsætte i ungdomsuddannelsessystemet. Vi har fag, som lever op til Børne- & Undervisningsministeriets krav til undervisning af børn og unge. Vi er ikke blot et muligt supplement, vi er en mulig erstatning for traditionel grundskole. Eleverne møder et pensum, som gør det er muligt at afslutte en grundskole med et fuldt afgangsbevis*

6. Adgang til fysiske læringskasser

LÆRINGSKASSER - ekstra tilkøb m/hands on learning Det er muligt, at tilkøbe fysiske 'hands-on-learning' kasser som en del af individuelt pensum.

7. EduLearn Club og online fællesskab

Vores EduLearn Club og globale læringsnetværk er både til børn, unge og forældre. Det er et læringsnetværk, hvor vi deler viden, læring og erfaringer. Vores klubber til børn og unge er åbne for alle tilmeldt vores onlineklasser. Eksterne kan købe tilgang kun til klubberne. Vi arbejder ligeledes på at kickstarte vores forældrenetværk, med workshops, netværk mellem forældre, kurser og meget mere.

Dragonpakke - Månedspris

3.450,-/mdr

Grundskolepakken dækker de gængse fagområder

13-15 livelektioner á 50min om ugen + hjemmeopgaver

Projektuge/OSO i 9-10. klasse samt emneuge for de yngre klassetrin. Terminsprøver. Karakter/Bedømmelser. Certifikater.

Mulighed for eksamen*

Invitation til deltagelse i vores offline ture*

Online Klubber

Rabatter på læringskasser

- Der faktureres 12 måneder aug-jul inkl* (gældende fra jan 24)

-
- Dækker fag og undervisning*

eksamen/prøver samt offline ture kan medføre ekstra udgifter

- 15% søskenderabat

Min. Et helt år

2.950,-/mdr

Som Dragonpakke blot hvor du sparer på skoleudgiften👈

Vi har elever som starter på deres 4. skoleår hos os nu, så af erfaring ved vi, at flere er hos os over længere tid. Derfor er der muligheden for at vælge 'skoleår'.

Typisk pakke der vælges.

To skoleår

2.450,-/mdr

Af erfaringer er vores elever hos os i flere skoleår.

 

Derfor skal det også være muligt at tilmelde sig et længerevarende forløb hos os og mærke fordelen af det.

-

Der faktureres 11 måneder aug-jun inkl.

Ligesom ved ét år, faktureres differencen (mellem dragonpakke månedspris og to års månedsprisen) for de måneder I har været tilknyttet, skulle det blive nødvendigt at stoppe før aftalt tid.

Behov for stipendie?

xxxx,-/mdr

Et stipendie dækker dele af skoleudgiften.

 

Typisk dækkes 30-50% af Dragonpakken. Det bidrager til, at du har mulighed for at bruge vores onlineklasse til dit barn.

Alle kan uagtet sin hverdagssituation, indkomst mm. stå i et behov for at få dækket dele af skoleudgiften.

Det har vi fuld forståelse for.

Derfor kan alle, der har et behov, søge stipendie direkte via os.

Et  tildelt stipendie giver adgang til den fulde grundskole Dragonpakke.

- Der faktureres 12 måneder aug-jul inkl.

bottom of page