top of page

Tilmeld elev

Når du tilmelder dit barn, så er det vigtigste, at vi får disse informationer som du kan se her til højre. Du kan klikke på billedet, så skulle den gerne åbne en større fil på.

Enhver tilmelding anses som en bekræftelse og accept af vores standard handels-, brugs- og opsigelsesbetingelser.

Tilmeld elev

Vores Onlineklasse grundskolepakke

til private

Dragon - Private

Grundskolepakke 0-10. klasse

Grundskolepakken dækker de gængse fagområder som

Adgang til korte 1:1 med undervisere ved behov.

Projektuge/OSO i 9-10. klasse samt emneuge for de yngre klassetrin. Terminsprøver. Karakter/Bedømmelser. Certifikater.

Evt. eksamen  online*

Enkeltfag - Private

For eleven der vil følge enkelte fag

For eleven der gerne vil følge enkelte fag i onlineklasse og dermed få adgang til fagets hold, følge skemaet, opgaverne, samt få vejledning fra underviser*

Onlineskole?

Tag hele eller dele af grundskolen eller din kommende ungdomsuddannelse hos os

 

Gå i onlineskole fordi du har behov for fleksibilitet eller står med et behov for at kunne holde fast i fagligheden i perioder med skolefravær

Onlineklasser med 10-15 lektioner i gennemsnit om ugen á typisk 45-50min​ + opgaver, feedback mm.*

Afhængig af skolepakke

Derudover har vi 1:1 undervisning, globalt læringsnetværk, mentorstøtte, online klubber, tilkøbshold, LearnBoxes mm

Onlineskole

At tage sin grundskoleuddannelse online kræver noget af dig som elev. Til gengæld lover vi dig fleksible rammer og et team af undervisere som er der til at støtte op dig og give dig et venligt skub i den faglige rigtige retning.

Du træner din selvdisciplin når du læser online - og det er sundt.

1. Hvem kan gå i onlineklasse

Vores 0-10 onlineklasser er for: - Elever der vil tage sin grundskole online - Elever der af en eller anden grund ikke deltager i den traditionelle undervisning og dermed har brug for andet undervisningstilbud. Sygeundervisning Skolevægring Ufrivilligt skolefravær Skoleproblemer Kortere eller længere væk fra traditionel undervisning af andre årsager - Hjemmeunderviste børn, som ønsker at være tilknyttet en klasse - Børn bosiddende i udlandet - Digitale nomader - rejsende elever - Elitesportsudøvere som har svært ved at nå at deltage i traditionel undervisning ved siden af træning og deltagelse i kampe og mesterskaber - Elever med fleksible behov

2. Elev - vær forberedt på

At følge dit skema og arbejde med opgaverne både i timerne, alene og muligvis i grupper med dine klassekammerater - du kan altid bede om ekstra hjælp af lærerne At vi gerne ser dig deltage i online undervisningen Deltag meget gerne med lyd og meget gerne video. Ellers på skrift Du skal huske at du har undervisningspligt som du skal følge Deadlines på opgaver At holde overblik i din indboks & følge med At styrke din selvdisciplin At turde spørge om hjælp eller udfordringer At vi tror på, at du kan

3. Offline - det sker også

Vi arrangerer offline dage - ud af huset ture, som vores elever kan deltage i. Nogle ture koster ikke ekstra, andre koster ekstra (enten for elev eller for en forælder eller begge). Ja, forældre er velkomne til at deltage på (de fleste af) offline turene. 22/23 har budt på tur til Odense Zoo, Den Gamle By i Aarhus og 2 andre ture venter vores elever.

4. Fag, skema og undervisningen

Fag og antal af lektioner er afhængig af klassetrin, men alle vores klasser dækker de gængse faggrupper enten som sine egne fag eller via tværfaglig undervisning. Undervisningen foregår live. Lektionerne varer fra 30-60 min. Typisk 50 min á 1-3 gange om ugen afhængig af fag. Plus opgaver, hvor du har fleksibel tid til at arbejde med dem inden deadlines. Brug din lærer 1:1, hvis du har brug for hjælp eller vil have ekstra udfordringer.

En fuld

grunduddannelse

Vi ved, at der findes mange årsager til, at man ikke kan følge traditionel skole, men forsat gerne vil og er i stand til at modtage læring, så derfor er vores onlineklasser bygget op, så de giver adgang til et fuldt pensum, som klæder eleven på til at afslutte grundskolen og forsætte i ungdomsuddannelsessystemet.

Vi har fag, som lever op til Børne- & Undervisningsministeriets krav til undervisning af børn og unge.

Vi er ikke blot et muligt supplement, vi er en mulig erstatning for traditionel grundskole. Eleverne møder et pensum, som gør det er muligt at afslutte en grundskole med et fuldt afgangsbevis*

 

I onlineklasserne foregår undervisningen live med hjemmeopgaver med selvstændigt arbejde for eleverne - samt vi har fokus på hands-on learning.

Vi giver desuden mulighed for at dykke ned i selvvalgte emner samt tilbyder fag, der ikke er gængse i grundskolen.

Offline ture - vi inviterer vores elever på ture ud af huset. Kan en elev ikke deltage offline så deltages der i online aktiviteter. 

bottom of page