top of page

Specialundervisning & anden specialpædagogisk bistand

Hvem er omfattet?

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan tilbydes til elever hvis udvikling kræver særlig hensyntagen. Hensynet skal altid være baseret på elevens undervisningsbehov.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter

  • Specialpædagogisk bistand til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

  • Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige redskaber for eleven.

  • Undervisning i folkeskolens fag og fagområder. Tilrettelagt under hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger.

  • Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder med sigte på at afhjælpe, begrænse eller forebygge virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder

  • Personlige assistance - til at hjælpe eleven overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegang

  • Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning

bottom of page