top of page
Medlems- samt brugsbetingelser

Medlems- samt brugsbetingelser

Sidst opdateret d. 5/4 2022

Produkter og tjenester udbydes af

Skolen Online ApS – en virksomhed under Schjellerup Group ApS

Nuværende adresse: Teglværksvej 23, 4690 Haslev CVR: 40 74 84 66

Kontakt: info@skolenonline.dk , Tanja Schjellerup

 

Venligst læs disse vilkår og betingelser grundigt før du tilmelder dig eller bruger skolen-online.dk og/eller skolenonline.dk, edulearn.club, studyonline.school og enhver anden hjemmeside/platform som håndteres af Skolen Online ApS

Når du benytter dig af adgang til eller brug af vores services bekræfter du at du accepterer og vil overholde vilkår og betingelserne. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre som får adgang til at bruge vores hjemmeside og services.

Hvis du forsætter accepterer du at du er bundet til disse vilkår og brugsbetingelser. Hvis du er uenig med noget i disse vilkår og brugsbetingelser får du ikke adgang til at benytte vores hjemmeside og services.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, så gennemgå den ofte. Ændringer og afklaringer træder i kraft straks efter offentliggørelsen på webstedet. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, vil vi her underrette dig om, at den er blevet opdateret, så du er opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger den, og under hvilke omstændigheder, hvis nogen, vi bruger og / eller afslører det.

Brugere af hjemmesiden

Hvis du besøger eller har tilmeldt dig vores side byder vi dig velkommen som bruger.

På vores hjemmesider www.skolen-online.dk samt www.skolenonline.dk og alle andre af vores sider (herefter websites) kan du finde vores udbudte online og offline forløb, samt digitale og fysiske produkter til børn og unge (hvis under 18 år skal bestilling ske via deres forældre eller anden værge), samt offentlige institutioner og andre interesserede (herefter medlemmer) indenfor et bredspektret område i undervisning til børn/unge mod betaling. Tilsammen udgør disse betingelser samt Skolen Onlines cookie- og privatlivspolitik, Skolen Onlines medlems- og brugsbetingelser (herefter medlemsbetingelser). Medlemsbetingelserne gælder for alle både private, offentlige institutioner og erhvervsdrivende, som Skolen Online indgår aftale med om adgang til vores ydelser og produkter. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Anmodninger om medlemskab kan afvises af Skolen Online uden nærmere begrundelse.

1. Forum, medlemsskab, login og adgang til websites

Forum findes som åbent og lukket forum. Det åbne er for alle der tilmelder sig siden som medlem med eller uden abonnement. Det lukkede forum er for medlemmer med medlemspakker.

Som medlem får du adgang til din egen profilside.

Som medlem med abonnement for du adgang til lukkede områder på det alderstrin du har tilmeldt dig.

Brugernavn og adgangskode er en fortrolig information og medlemmer skal opbevare og behandle dem som sådan. Som medlem må du ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand eller tredjepart adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på de områder på vores websites, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

2. Indmeldelse og betaling

Tilmeldes du online klasser, privatundervisning, lektiehjælp eller andet via aftale med os, så modtager du en månedlig faktura for skoleudgiften - det kører på løbende abonnement. Opsigelse +1 måned - dette skal ske senest d. 17 i en måned ellers tæller opsigelsen som efterfølgende måned. Yderligere info jf. opsigelse findes altid under den respektive online klasse eller serviceydelse. 

Vælger du andre medlemspakker, så betaler du medlemsgebyret for den første valgte periode.

Ved en tilmelding

 

I enkelte tilfælde kan du vælge, at bestille direkte via vores side og oprette dig med betalingskort. Herefter bruges det betalingskort (herefter kort) som du brugte ved indmeldelsen til at betale det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr for hver abonnementsperiode, medmindre du som medlem ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som Skolen Online kan håndtere, og giver Skolen Online besked herom. Du forpligter dig til altid at sikre, at Skolen Online er opdateret om dine korrekte kontaktoplysninger (navn, mail, tlf, adresse o.l.).

Når du melder dig eller dit barn ind giver du samtidig som medlem Skolen Online samtykke til en sådan automatisk kortbetaling ved hver ny medlemsperiode eller til at sende faktura. Du skal sikre, at et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) er til rådighed for Skolen Online til løbende betaling af medlemsgebyret. Kan medlemsgebyret ikke trækkes automatisk på dit kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for Skolen Online at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Det er ikke muligt at få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde dem automatiske fornyelse af medlemskabet. Skolen Online forbeholder sig retten til at ændre abonnementspriser og gebyrer, dog med mindst én måneds varsel, således får du tid til at beslutte om du vil forsætte med dit abonnement.

Der er dog ingen opsigelsesvarsler andet end at hvis du vil stoppe dit medlemskab, så skal du gøre det tids nok til at det stoppes inden næste faktura sendes eller trækkes jf. pkt 3. Alle priser på vores websites er i danske kroner. For private er det momsfritaget, for offentlige instanser er alle priser altid nævnt eksklusiv moms.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på same måde ved levering af digitalt indhold, som vores online forløb og produkter består af. Når du bestiller et online forløb eller et digitalt produkt giver du automatisk samtykke til frasigelses af retten til at fortryde købet.

2.1 Prøveabonnement/Prøvemedlem

Et prøveabonnement overgår automatisk til løbende abonnement jf. informationerne ved det enkelte prøveabonnement.  

3. Opsigelse og automatisk forlængelse af medlemskabet

Dit medlemskab fungerer som en løbende ordning. Det gælder derfor indtil det opsiges med skriftlig med skriftligt varsel til udløbet af en abonnementsperiode. En opsigelse er gældende plus én (1) periode (den efterfølgende måneds eller kvartalspakke), hvis der senest opsiges d. 17. i en måned - en måned løber fra d. 18-17. Indtil opsigelsens træder i kraft fortsætter medlemskabet som normalt. Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny periode med automatisk kortbetaling eller tilsendt faktura af medlemsgebyr/skoleudgift jf. pkt. 2. om Indmeldelse og betaling.

Uanset årsag til ophævelse eller opsigelse refunderes medlemsgebyr ikke.

4. Vi bruger teknologi

For at vores side kan fungere optimalt anvender vi forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet. Cookies anvendes for at yde en bedre oplevelse for dig som bruger. Du giver ved din tilmelding på vores websites samtykke til Skolen Onlines brug af sådan teknologi.

Din teknologi: Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse. Du må gerne optage det du ser, men kun til personligt brug og det må derfor ikke deles med eller videresælges til andre. I tilfælde af overtrædelse kan dette retsforfølges.

5. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på www.skolen-online.dk samt www.skolenonline.dk samt på Skolen Onlines forums mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget Skolen Online (eller tredjepart). Når du opretter en aftale om medlemskab overdrager du som medlem dine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til Skolen Online. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning. Skolen Online forpligter sig til aldrig at misbruge disse oplysninger.

Du er som medlem velkommen til og har tilladelse til at bruge Skolen Onlines logo eller andre kendetegn, hvis medlemsgebyret er betalt for og medlemmet i øvrigt følger Skolen Onlines retningslinier herfor.

Ved køb opnås alene brugsret til det købte produkt som angivet under det pågældende forløb/produkt. Brugsretten er personlig og må udelukkende bruges af bruger eller brugers barn/børn. Forløb fra Skolen Online må kun anvendes til eget forbrug. Det købte skal altid behandles fortroligt og må ikke udleveres, sælges eller videregives til tredjepart. Hvis vi registrerer at login misbruges, forbeholder vi os retten til at blokere pågældende login uden forudgående varsel.​

6. Forbud mod kopiering

Du må hverken som medlem eller ikke medlem kopiere eller optage eller videregive indhold eller informationer, der er forbeholdt medlemmer. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.​

7. Bedømmelser – samt ris/ros

Vi kan give dig mulighed dig mulighed for at bedømme online forløb og disse undervisere/instruktører efter nærmere fastsatte retningslinier. Bedømmelser skal være og forventes at være saglige og relevante. Du har ikke krav på, at Skolen Online skal offentliggøre sådanne bedømmelser. Ligeledes giver du samtykke til at vi må offentliggøre sådanne bedømmelser, skulle vi ønske at gøre det.​

8. Samtykke og behandling af persondata

Når du melder dig ind som medlem giver du samtykke til, at Skolen Online ApS kan opbevare og behandle dine personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med dit medlemskab. Samtykket gælder også i forhold til Skolen Onlines eventuelle datterselskaber, søsterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som Skolen Online har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, samarbejdspartnere, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook, LinkedIn eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

9. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Når du tilmelder dig som medlem giver du automatisk samtykke til, at Skolen Online må behandle øvrige oplysninger om dig som medlem. Dette drejer sig udelukkende om oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med Skolen Onlines server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på Skolen Onlines forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.​

10. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Du giver ligeledes som medlem samtykke til, at Skolen Online må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Du forpligter dig desuden til at råde over samt oplyse Skolen Online om en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Skolen Online. Vi sender umiddelbart ikke krypterede e-mails fra Skolen Online.

11. Samtykke til brug af referencer

Som medlem giver du ligeledes samtykke til at Skolen Online får ret til at anvende medlemmets navn og evt. firma/offentlige institution som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning. Vi forbeholder os retten til ikke at offentliggøre uden forældres samtykke for børn under 18 år.

12. Ansvarsfraskrivelse

Som medlem sker din brug af vores websites på eget ansvar. Skolen Online er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

13. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

14. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

 

15. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

 

16. Øvrige bestemmelser

Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist medlemsindholdet. Skolen Online er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet. Skolen Onlines onlinekurser er et tilbud til erhvervsdrivende (ikke forbrugere). Forbrugere, der ønsker medlemskab, skal ikke købe medlemskab via websitet, men i stedet forinden rette skriftlig eller telefonisk henvendelse herom til Skolen Online.

 

17. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem Skolen Online og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Næstved som første instans.

18. Ændringer af medlemsbetingelserne

Som bruger af siderne eller medlem opfordres du til løbende at holde dig orienteret om ændringer af betingelserne.  Som ejer af websitet forbeholder Skolen Online sig ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne. Dette kan ske uden at der sendes en varsel om dette særskilt til medlemmerne. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt medlemmet pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne.

Udbyder af tjenesten

Skolen Online udbydes af Skolen Online ApS under cvr.nr. 40 74 84 66. Skolen Online ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

Skolen Online ApS

Teglværksvej 23

4690 Haslev

Mail: info@skolenonline.dk

Founder Tanja Schjellerup kan træffes på mobil: 81 11 71 72 eller på tanja@skolenonline.dk

Web: www.skolen-online.dk samt www.skolenonline.dk

Cookie- og persondatapolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [  info@skolenonline.dk  ]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

[  Skolen Online ApS  ]
[  Teglværksvej 23  ]
[  4690 Haslev ]
Telefon: [  81 11 71 72  ]
Email: [  info@skolenonline.dk  ]

CVR: [ 40 74 84 66 ]

bottom of page