top of page

Vi er her for at hjælpe dine medarbejdere med at skabe balance mellem arbejde og familieliv.

Skolen Online tilbyder fleksible onlineundervisningsløsninger, der er ideelle for udstationerede medarbejdere og forældre til børn med skolevægring. Brug det som et medarbejdergode.

Virksomheder

Gentænk mulighederne for jeres udstationerede ansatte med børn

Har I også ansatte, som I rigtig gerne vil outplace i udlandet i kortere eller længere perioder, men dem I gerne vil have afsted takker nej, grundet deres børns manglende tilknytning til det danske skolesystem ved en udstationering?
Så kan I nu tilbyde et nyt medarbejdergode til dem: Undervisning via onlineskole til deres børn

Fordele for jer, når I tilbyder dette som medarbejdergode til udstationerede

  1. Kontinuitet i Uddannelse: Med vores onlineundervisningsplatform kan børnene fortsætte deres uddannelse uden afbrydelser, uanset hvor i verden udstationeringen fører dem hen.

    1. Det gør det mere attraktivt for medarbejdere at lade sig udstationere, da deres børn følger et dansk pensum og dermed lettere kan vende retur til det danske skolesystem - uagtet om det er grundskolen eller Ungdomsuddannelse de vender retur til.

  2. Fleksibilitet: Skolen Online tilpasser undervisningen til børnenes tidsplan og behov, hvilket gør det lettere at tilpasse sig nye kulturer og rutiner. Det er derfor både muligt, at tilbyde at eleverne går fuld tid hos os eller som et supplement til en evt. lokal fysisk skole, som de går på under udstationeringen for at holde det danske sprog, samt fagbegreber ved lige.

  3. Støttende Fællesskab: Vi tilbyder et stærkt online fællesskab for både elever og forældre, så de altid kan finde støtte og rådgivning.

bottom of page