top of page

Vidste du at?

+37%

af vores studerende er indmeldt via et samarbejde med kommune og distriktsskole eller via et samarbejde med jobcenteret.

Elever er tilmeldt onlineklasser, enkeltfag eller 1:1 undervisning

100%

af vores elever i 9/10 klasse har i 20/21 samt 21/22 afsluttet grundskolen og er forsat videre i udd. systemet og/eller har job.

Vi fører til eksamen i samarbejde med distriktsskoler.

Landsdækkende

flere end hver tredje af landets kommuner, skoler, jobcentre og offentlige institutioner har - siden vores opstart 2019 - valgt at samarbejde fast eller løst direkte med os. De bruger vores løsninger til børn, unge og voksne.

I sparer

vores offentlige samarbejdspartnere sparer penge på deres budget ved at bruge os.

Spar yderligere ved at tilmelde flere elever med løbende aftaler.

+60%

af landets kommuner og offentlige institutioner har siden skoleåret 19/20 samarbejdet med os eller gør det forsat via tilsyn af privatistelevers undervisning samt via samarbejde med distriktsskoler om FSA til eleverne.

Sammen løfter vi læring og trivsel

Fordele for jer

Via et samarbejde med os får I endnu et redskab til arbejdet med at skabe trivsel og læring hos børn og unge i jeres kommune. Eleven er forsat indskrevet i det kommunale system. Fokus er at hjælpe jer med at hjælpe de unge til at genvinde lysten og troen på udvikling og uddannelse.

Samarbejde over kommunegrænser

Slå jer sammen med andre kommuner og opnå I fælles opnå 'samlerabat' på ydelserne*

Udover at det er super godt for eleverne og kan bidrage til at de lærer hinanden at kende på tværs af landet, så er det positivt for jeres lokale økonomi.

Mulighederne

Vi tilbyder diverse online forløb og ydelser og alt afhængig af elevens placering også offline inden for blandt andet alle fag i grundskoler og ungdomsuddannelser. Forløbene kan ligeledes udvikles specifikt til den enkelte elev.

Vi er fleksible. Savnes en mulighed, så spørg os.

Læring og udvikling

Læring kan ske på mange måder. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at udvikle forskellige former for materialer, produkter og forløb, så vi rammer så vidt muligt blandt de forskellige læringsstile elever har.

FrontRead

FrontRead er et stærkt værktøj til at træne læsefærdigheden.

Et forløb med FrontRead kan tilkøbes ved behov. Adgang til programmet kan også købes alene.

Andre partnere og muligheder

Vores partner-setups giver jer gode fordele.

Enten er de allerede integreret i den valgte skolepakke eller også kan de tilkøbes enkeltvis.

Der kan tilkøbes til enkeltelev eller til alle kommunens elever.

FrontRead

Her trænes læsehastighed og forståelse af det læste.

Elever får adgang via et medlemsskab specifikt til vores EduLearn OrdClub.

vores Metaverses

Vi bruger metaverses i vores undervisning.

Vores Minecraft Univers

Vores elever kan få adgang til vores Minecraft univers.

​​

Børnebasen

Vi er en del af Børnebasen. Derfor kan du også finde os nævnt der. Vores tilbud er dog ikke altid fuldt opdateret derinde, derfor anbefaler vi altid at du kontakter os, hvis du savner en mulighed til børn, unge, forældre samt til fagpersonale.

Opret jeres

lokale Online afd.

Lån en ansat

1:1 Undervisning +15 år

Undervisningsassistent

Enkelte af de kommuner, som vi har samarbejdet med

om privatister samt kommunalt indskrevne elever👇

Kommuner

En af de vigtige fundamenter for læring er trivsel. Der kan være mange årsager til at børn og unge ikke trives i hverdagens Institutionelle rammer. Ligegyldigt årsagen, så er manglende trivsel hæmmende for lysten til læring, samt koncentrationen dertil.

Vi hjælper jer med, at give børn og unge muligheden for at gå i skole online hjemmefra mens de for en - kortere eller længere - stund er væk fra skolens faste rammer.

 

Samarbejde kan sættes op på flere måder - det vigtigste fokus vil dog altid være det enkelte barn eller unge menneske, som vi samarbejder om.

bottom of page