KOMMUNER - I søger undervisning til børn og unge

til de skoletrætte børn, til unge med skolevægring og alle der har behov for det

Vi hjælper børn og unge med lysten til læring

En af de vigtige fundamenter for læring er trivsel. Der kan være mange årsager til at børn og unge ikke trives i hverdagens Institutionelle rammer. Ligegyldigt årsagen, så er manglende trivsel hæmmende for lysten til læring, samt koncentrationen dertil.

Vi tilbyder, at give børn og unge muligheden for at lære hjemmefra mens de for en - kortere eller længere - stund er væk fra skolens faste rammer.

 

Vi kan sætte samarbejde op på flere måder - det vigtigste fokus vil dog altid være det enkelte barn eller unge menneske, som vi samarbejder om.

 

Har I børn med skolevægring, skolefobi, angst, stress eller andet som betyder, at de har svært ved at komme i skole og lære?

UNDERVISNING

Vi tilbyder diverse online forløb og ydelser og alt afhængig af jeres placering også offline inden for blandt andet alle fag i grundskoler og ungdomsuddannelser.
Forløbene kan ligeledes udvikles specifikt til den enkelte elev.

FORDELE FOR JER

Via et samarbejde med os får I endnu et redskab til arbejdet med at skabe trivsel og læring hos børn og unge i jeres kommune. Fokus er at hjælpe jer med at hjælpe de unge til at genvinde lysten og troen på udvikling og uddannelse.

LÆRING & UDVIKLING

Læring kan ske på mange måder. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at udvikle forskellige former for materialer, produkter og forløb, så vi rammer så vidt muligt blandt de forskellige læringsstile elever har.

Muligheder

INDSKOLING OG MELLEMTRIN

Elever fra 1-6. kl. kan tilmeldes Online Vejledning, 1:1 undervisning eller  lektiehjælp.

UDSKOLING

Elever i disse klassetrin kan tilmeldes Online Vejleder, 1:1 undervisning, lektiehjælp eller indmeldes i vores Online klasser

UNGDOMSUDDANNELSER

Vi arbejder på at udvikle forskellige tilbud til elever i denne aldersgruppe.

Følg med i vores nyhedsbrev.

 

fra +7. klasse

Hvad er online klasser?

For de af jeres udskolingselever, som har brug for anden form for undervisning end den traditionelle. 

Som elev på Online Hold møder de blandt andet

 • Online undervisning og opgaver

 • Offline aktiviteter

 • Deadlines på opgaver
 • Professionelle undervisere
 • Fleksibilitet på hvornår de læser og løser opgaver
 • Undervisning der lever op til de faglige formål og fag fra Børn & Undervisningsministeriet
 • Hjælp til at gøre sig klar til 9. kl. eksamen eller optagelsesprøve på ungdomssuddannelse
 • Mulighed for at optjene certifikater
 • Mulighed for at læse fag der ikke tilbydes i grundskolen
 • Andre unge - både fra egen online klasse og andre
 • Mulighed for ekstra lektiehjælp eller privatundervisning
 • Value coaches
 • Hjælp til at komme tilbage i almen klasse

Målgruppe?

Vores online klasser for elever tilknyttet det traditionelle grundskolesystem er for

 • Elever der af en eller anden grund  ikke deltager i den traditionelle undervisning og dermed har brug for andet undervisningstilbud.

  • Sygeundervisning

  • Skolevægring

  • Skoleproblemer

  • Kortere eller længere væk fra traditionel undervisning af andre årsager

 • Hjemmeunderviste børn, som ønsker at være tilknyttet en klasse

 • Børn bosiddende i udlandet

Hvem betaler?

Der er disse muligheder

 • Elever fra +7. klasse

  • Indskrives og betales for via kommune

 • Hjemmeskole & privatunderviste elever

  • Selvbetaling

  • Kan ansøge om stipendier

Standbypladser

Online Klasser - Online Undervisning

Prisen?

Alt afhængig af den enkelte elevs behov.

Eleven kan være tilmeldt i kortere eller længere tid.

Kampagnepriser for skoleåret 20/21

 • Basis fra 5.500,- pr. måned

  • Elever der kun følger sin Online Klasse og dermed ikke har behov for yderligere lektiehjælp, vejledning eller opfølgning

 • Pro fra 9.500,- pr. måned

  • Elever der har brug for ekstra fokus fra os i forhold til vejledning, lektiehjælp etc.

 • Value fra 15.000,- pr. måned

  • Elever der har brug for en fast Value Coach tilknyttet

  • Elever der har brug for ektra fokus fra os i forhold til vejledning, opfølgning etc.

Hav undervisning klar til jeres elever, når som helst.

Vær sikker på, at I fra dag til dag kan tilmelde elever til vores  online klasser eller privatundervisning.

Bestil jeres åbne standby online klassepladser.

I må gerne slå jer sammen med andre kommuner til standbypladser.

1-10 pladser:  3.500 pr. plads/pr. måned

11-20 pladser: 2.500 pr. plads/pr. måned

+ 20 pladser: 2.000 pr. plads/pr. måned

Prisen for Standbypladsen sikrer jer, at I altid har undervisning klar til de af jeres elever, som har behov for det. Når I bruger en af jeres Standbyplads skifter den til basis, pro eller value og I beholder dermed standbypladsen til andre elever.

 

Kontakt os

 info@skolenonline.dk  |  Tel: 31 31 74 33

 • Black Facebook Icon
Kontakt
 

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...