top of page

Enkeltfag 0-10. kl

For eleven der gerne vil følge enkelte fag i onlineklasse og dermed få adgang til fagets hold, følge skemaet, opgaverne, samt få vejledning fra underviser*

1. Enkeltfag i onlineklasse?

Vores 0-10 onlineklasser er for: - Elever der vil tage sin grundskole online - Elever der af en eller anden grund ikke deltager i den traditionelle undervisning og dermed har brug for andet undervisningstilbud. Sygeundervisning Skolevægring Ufrivilligt skolefravær Skoleproblemer Kortere eller længere væk fra traditionel undervisning af andre årsager - Hjemmeunderviste børn, som ønsker at være tilknyttet en klasse - Børn bosiddende i udlandet - Digitale nomader - rejsende elever - Elitesportsudøvere som har svært ved at nå at deltage i traditionel undervisning ved siden af træning og deltagelse i kampe og mesterskaber - Elever med fleksible behov

2. Elev - vær forberedt på

At følge dit skema og arbejde med opgaverne både i timerne, alene og muligvis i grupper med dine klassekammerater - du kan altid bede om ekstra hjælp af lærerne. At arbejde i gruppe vil aldrig være et krav, men muligheden skal være der for både at sige til og fra. Det er læring på dine præmisser. At vi gerne ser dig deltage i online undervisningen, hvis du kan. Eller være aktiv på anden vis, så vi kan støtte dig bedst i din faglige udvikling. Deltag meget gerne - men intet krav i fællesrum - med lyd og meget gerne video. Ellers på skrift Du skal huske at du har undervisningspligt som du skal følge Deadlines på opgaver At holde overblik i din indboks & følge med At styrke din selvdisciplin At turde spørge om hjælp eller udfordringer At vi tror på, at du kan

3. Offline - det sker også

UD AF HUSET - fælles ture Vi arrangerer offline dage - ud af huset ture, som vores elever kan deltage i. Kan en elev ikke deltage offline så deltages der i online aktiviteter. Elever der følger enkeltfag kan også deltage. Nogle ture koster ikke ekstra, andre koster ekstra (enten for elev eller for en forælder eller begge). Ja, forældre er velkomne til at deltage på (de fleste af) offline turene. 22/23 har budt på tur til Odense Zoo, Den Gamle By i Aarhus, Eksperimentarium i KBH

4. Fag, undervisningen & klubber

20-22 timers undervisning inkl. hjemmeopgaver pr. uge fordelt på 12-15 lektioner samt opgaver og feedback. Fag og antal af lektioner er afhængig af klassetrin, men alle vores klasser dækker de gængse faggrupper enten som sine egne fag eller via tværfaglig undervisning. ​Vi giver desuden mulighed for at dykke ned i selvvalgte emner samt tilbyder fag, der ikke er gængse i grundskolen. Undervisningen foregår live. Deltag live eller find dine opgaver online. I onlineklasserne foregår undervisningen live med hjemmeopgaver med selvstændigt arbejde for eleverne - samt vi har fokus på hands-on learning. Lektionerne varer 20-30-50 min á 1-3 gange om ugen afhængig af fag. Plus opgaver, hvor du har fleksibel tid til at arbejde med dem inden deadlines. Brug din lærer, hvis du har brug for hjælp eller vil have ekstra udfordringer.

Månedspris - Adgang via Dragonskolepakke

750,-/mdr

Vælg ét eller flere fag

Dansk

Matematik

Naturfag (bio, geo, fy/ke)

Humfaget (his/rel/samf)

Engelsk

Tysk

Fransk (kun 7-8 i 24/25 ellers kan det tilkøbes særskilt 1:1)

Enkeltfag i Onlineklasse

til private

bottom of page