top of page

Sygeundervisning & Skolefravær

Hvem er omfattet?

Elever, der har et omfattende fravær fra undervisningen på grund af sygdom, skal tilbydes sygeundervisning. Det gælder både elever i folkeskolen og elever på frie grundskoler.

Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Det gælder også ved delvis sygemelding.

Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og fx lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne. Det samme gælder elever, der opholder sig på julemærkehjem.

Fravær pga. sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende foreligger når en elev af hensyn til elevens sundhed og velfærd ikke kan møde frem til undervisningen.

Betegnelsen 'funktionsnedsættelse eller lignende' omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade.

bottom of page