top of page

Kommune

Lån en ansat

Kom i gang i dag

Behovet i hverdagen for arbejdskræfter kan være svingende.

Det er her vi kommer på banen. Så du ikke behøver fastansætte, men kan låne dig til arbejdskræfter.

Har I behov for et andet setup, så kontakt os

*alle priser er altid eks. moms til offentlige instanser

Lån en ansat

For jer der har behov for en fast person træder til.

Det kan særligt være relevant i tilfælde af sygeundervisning eller online undervisning i ydertimerne, hvor der er behov for at få kvalificerede undervisere til.

Vi oplever ofte, at skoler og kommuner har brug for professionelle og erfarne medarbejdere til at varetage vekslende undervisningsopgaver også i timetal. Vi står klar med den fleksible løsning og ressource til at hjælpe jer i mål eller bidrage til den løbende drift.

Slip for ny oplæring!
Når du har lånt en ansat, så er det let at låne den samme person igen. Du sikrer derfor en kontinuitet i dine midlertidige indlejede undervisere, ledere eller konsulenter. Og du opkræves kun for de udførte timer.

Vi stiller en kompetent medarbejder til rådighed og aftaler, hvilke opgaver du synes skal være i fokus. Eksempelvis undervisning af 1:1 elever, en gruppe af elever, udvikling af materialer/forløb, rådgivning mm.

1. Lån af arbejdskraft

Når behovet opstår, så kan du låne en underviser eller et team af undervisere til helt eller delvist at varetage undervisningen af jeres elever. Du kan også låne en online interim leder.

Vi har gennem årene samarbejdet med flere skoler landet over - vi har også plads til til at udlåne ansatte til at undervise jeres elever eller varetage jeres egen lokale Online afd. til fx sygeunderviste elever.

2. Hvordan

Det aftales med aftagende skoles skoleleder, hvilken undervisningsopgaver der skal dækkes og hvordan den udlånte ansatte skal varetage det.

Via skærmen, hvor elev og underviseren kan kommunikere i løbet af undervisningen. Alt afhængig af den enkelte elev eller elevgruppes behov kan det fx være 1:1 eller en gruppe af elever eller en blanding.

3. Ekstra fordele

Fleksibilitet og skalerbar. Der kan hurtigt justeres i personalestyrken baseret på aktuelle behov, hvilket er særlig nyttigt i perioder med skiftende elevtal, aldersgrupper eller særlige uddannelsesbehov.

Vores onlineundervisere kan inddrage elevernes nuværende pensum eller udvikle individuelle pensum baseret på elevernes forudsætninger og behov.


 

4. Kontrakt og forløb

Der udarbejdes en kontrakt på udlånet af arbejdskraft.

Det overordnede ansvar for de udlånte ansatte vil være hos aftagende skoleleder. En interim ansættelse er en mere sikker løsning end vikarer og det bidrager til en økonomisk fordelagtig fleksibel mulighed for jer. Omkostningerne for jer vil derfor følge jeres reelle behov for arbejdskraft.

Online Underviser

Den fleksible mulighed

Ved at indleje undervisere som har specifik ekspertise inden for onlineundervisning, sikres høj kvalitet i arbejdet.

 

Erfarne onlineundervisere kan indlejes til at dække en løbende eller tidsbesluttet periode. Længden kan strække sig til flere måneder til et par år. De kan for eksempel være en midlertidig, men fundamental del af oprettelsen af jeres egen Online afd. og springe til som fleksible ressourcer når afdelingen er indfaset solidt.

Interim Ledelse

En erfaren leder med know-how

En interim leder kan udfylde rollen som leder af jeres onlineundervisere, både jeres egne samt de indlejede.

Ved oprettelse af jeres lokale Online afd. kan en interim leder hjælpe med at iværksætte og styrke opstartsperioden og lede projektet til det er igangsat og kører.

På denne måde får I adgang til en leder med erfaring af opbygning og driften af en onlineskole.

Interim konsulent

En rådgivende ressource

En interim konsulent kan bidrage med rådgivning og viden inden for undervisningssektoren, samt implementere projekter der matcher jeres lokale undervisningssetup.

Konsulenten kan ligeledes bidrage til rådgivning og bidrage til at kickstarte projekter omkring tvær-kommunalt samarbejde vedr. fx digitale undervisningsmuligheder og læring på tværs af kommunegrænser.

bottom of page