top of page

Kommune

Opret Jeres egen lokale Onlineskole afd.

Kom i gang i dag

Lad os hjælpe jer med at tage jeres undervisning til næste niveau.

Kontakt os for mere information om, hvordan I kan integrere en Online afd. i jeres kommunale uddannelsessystem.

Har I behov for et andet setup, så kontakt os

*alle priser er altid eks. moms til offentlige instanser

Opret lokale Online 0-10. klasser

Vil I også have adgang til jeres egen fleksible løsning til elever, som i kortere eller længere perioder har brug for undervisning online?

Så opret jeres egen lokale onlineklasse afdeling via vores platform. Og få samtidig adgang til at kunne leje arbejdskræfter og undervisningsmandskab til jeres elever.

På læringsplatformen onlineskolen.eu vil I få adgang til jeres egne fagrum. Byg dem op med jeres eget fagindhold eller hyr os til at hjælpe jer med det faglige indhold. Eleverne kan få og aflevere opgaver direkte derinde og underviserne kan give feedback, kommentarer og karakterer via systemet. Ligesom de let kan dele materiale mellem fagrum.

Eleverne, underviserne og jeres skoleleder får egne profiler på platformen og kan kommunikere via systemet.

Kom i gang i dag med jeres Online afd.

1. Hvad?

Ved at oprette jeres egen Online afdeling på vores  læringsplatform får I mulighed for at tilbyde jeres egen lokale digitale onlineklasser til jeres elever. 

Dette setup kan være særlig relevant for:

  • Elever, der har brug for undervisning under sygdom.

  • Dem, der oplever skolevægring.

  • Elever med ufrivilligt skolefravær.

  • De, der står over for skoleproblemer.

  • Elever der har behov for supplerende undervisning qua et skoleskift.

Kommuner kan nemt leje adgang til Skolen Online. Det giver jer mulighed for at oprette tilpassede onlineklasser, der passer til jeres specifikke undervisningsbehov og -mål. Vi er dedikerede til at gøre det let for skoler at sikre, at alle elever får adgang til den allerbedste uddannelse og den nødvendige støtte til at trives i deres uddannelsesrejse.

2. Brug egne undervisere eller lej vores

I har friheden til at anvende jeres egne kvalificerede undervisere til at lede klasserne.

Alternativt kan I vælge at leje vores erfarne og kompetente undervisere. De har viden inden for forskellige fagområder, samt som er erfarne onlineundervisere. En interim ansættelse er en fleksibel løsning, som gør det lettere for jer at sikre et flow i ressourcerne til undervisningen af jeres elever. Der kan skrues op og ned for antallet af leje-timerne af mandskab efter behov.

  • Fleksibilitet: Muliggør at elever let kan opstarte, og dermed hurtig deltage i undervisning, hvilket er ideelt for både elever og lærere.

  • Skalerbarhed: Let at skalere op eller ned afhængigt af kommunens behov.

  • Innovativ Læring: Integrer de nyeste undervisningsmetoder og teknologier i jeres klasser.

  • Omkostningseffektivt: Reducer omkostninger ved fysisk infrastruktur og ressourcer.

3. Tilpasning, Support og træning

Vores platform tillader en høj grad af tilpasning. Uanset om I ønsker at implementere specifikke læreplaner, integrere unikke læringsressourcer eller tilpasse klassens format, kan Skolen Onlines setup understøtte jeres behov.

Support og Træning: For at sikre, at både lærere og administrativt personale er komfortable med at bruge platformen, tilbyder vi et introforløb, samt muligheden for at tilkøb af træning og support.

Vi er her for at hjælpe med at forme en positiv uddannelsesoplevelse, der sætter eleverne på rette kurs mod at få indhentet evt. fagligt efterslæb og opleve succes.

4. Fordele

Sikr muligheden for trivsel i uddannelsesrejsen

Ved at give jeres elever mulighed for at deltage i onlineklasser garanterer I dem den nødvendige støtte og fleksibilitet til at trives i deres uddannelse, uanset de udfordringer, de står over for.

I får lettere ved at leve op til kravene om, at sygeundervisningens indhold skal så vidt muligt være i overensstemmelse med skolens læseplaner og undervisningsplaner. Udgangspunktet for sygeundervisning er, at fagrækken og timetallene for de enkelte fag følges.

Samtidig er det lige så let for jer, at differentiere både i tid, materialer og opgaver og tage de hensyn loven foreskriver i forhold til den enkelte elevs og dennes forudsætninger.

5. Tilkøb materialer og forløb

Vi ved og forstår, at der er mange grunde til, at nogle elever ikke kan følge den traditionelle skolegang, men stadig ønsker og er i stand til at modtage en omfattende uddannelse.

 

I kan benytte jeres egne materialer på platformen, samt købe adgang til vores materialer eller få os til at udvikle specifikke forløb til jeres fagrum. 
 

Brug materialer og forløb til

- Undervisning i traditionelle klasserum

- Undervisning i jeres Online afd.

- Åben skole forløb

- Differentieret undervisning

 

I kan købe adgang til komplet pensum, der ruster eleverne til at fuldføre deres grundskole og fortsætte deres uddannelsesrejse i ungdomsuddannelsessystemet.

Vores fag og materialer opfylder alle krav fra Børne- & Undervisningsministeriet, hvilket sikrer, at elever, herunder dem, der oplever sygdom, skolevægring, ufrivilligt skolefravær eller står over for skoleproblemer, modtager en kvalitetsuddannelse, der er i overensstemmelse med de nationale standarder.

6. Lad os bidrage til jeres fleksible rammer

Et online læringsmiljø er fleksibelt. Der kan skrues op og ned for behovet for elevpladser og live lektioner. Det kan bruges til sygeundervisning, supplerende undervisning, samt til fagrum og materialer i den traditionelle klasseundervisning. Mulighederne er mange. Vi har mandskab du kan låne til at styrke jeres online afd.

Årspris for egen Online afd.

fraX.XXX,-/mdr

- Dækker adgang til platform og jeres egne fagrum til online afdelingen.

Der kan tilkøbes support, materialer samt låne ansatte.

- Der faktureres 12 måneder aug-jul inkl.

- alle priser er ex. moms

Min. to år

X.XXX,-/mdr

- Betal på én gang. Godt for jeres budget.

-

- Dækker fag og undervisning*

- alle priser er ex. moms

bottom of page