Vi mener,

at uddannelse er en menneskeret. Lighed er adgang til læring og fremtidige muligheder - uagtet tilknytning til det traditionelle skolesystem. Læring starter med nysgerrighed. Én elev. Adgang til materialer og opgaver. Samt adgang til kvalificerede og professionelle undervisere, der brænder for de fag, som de underviser i.

Vi ved, at teknologien har potentialet til at eskalere muligheden for at sikre uddannelse, læring og ikke mindst faglig trivsel til børn og unge. Ikke blot i Danmark, men på verdensplan.

Derfor eksisterer vi.

Verdensmaal-globus-gennemsigtig-RGB.png

Vores visioner

Vi arbejder for muligheder for undervisning til børn og unge - lokalt, nationalt og globalt

e-learning_gennemsigtig_edited.png

Via internationalt samarbejde bidrager vi til dette delmål

Via vores sponsor-stipendier og online klasser - dækket af sponsorship eller betalt af kommune/distriktskole bidrager vores platform til dette delmål

"Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, rummelig grundskoleuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater."

 

—  Mål nr. 4.1

"Inden 2030 skal antallet af uddannede lærere øges væsentligt, bl.a. gennem internationalt samarbejde om lærerundervisning i udviklingslande, især de mindst udviklede lande og udviklingslande, der består af små øer."

 

—  Mål nr. 4.c

Verdensmaal-globus-gennemsigtig-RGB.png

Via e-kurser og online hold bidrager vi til dette delmål

"Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne."

 

—  Mål nr. 4.6

UN-Verdensmaal-plakat-UK-A4-gennemsigtig