Vores visioner

Vi arbejder for muligheder for undervisning til børn og unge - lokalt, nationalt og globalt

Via internationalt samarbejde bidrager vi til dette delmål

Via vores sponsor-stipendier og online klasser bidrager vores platform til dette delmål

"Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, rummelig grundskoleuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater."

 

—  Mål nr. 4.1

"Inden 2030 skal antallet af uddannede lærere øges væsentligt, bl.a. gennem internationalt samarbejde om lærerundervisning i udviklingslande, især de mindst udviklede lande og udviklingslande, der består af små øer."

 

—  Mål nr. 4.c

Via e-kurser og online hold bidrager vi til dette delmål

"Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne."

 

—  Mål nr. 4.6

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...