Billede af Rohan Makhecha
Foto-fuld-opløsning_1_-removebg-preview.

Viggo Smitt

Lad os tage udgangspunkt i dine spørgsmål

Jeg hedder Viggo Smitt og er cand.pæd. i pædagogisk filosofi, men også folkeskolelærer. Det vil sige, at jeg ved noget om den tænkning, der ligger bag undervisning, men også at jeg også har mange års praktisk erfaring i at undervise. Min undervisning består blandt andet i, at jeg gennemgår noget fagligt med dig, men min allervigtigste erfaring er, at undervisningen bliver særlig livlig, og at du lærer mest, hvis vi tager udgangspunkt i dine spørgsmål til stoffet. 

Kompetencer:

Filosofi: Min uddannelse betyder selvfølgelig, at jeg kan undervise og vejlede i filosofi

Naturfagene: Linjefag i fysik/kemi men også lang undervisningserfaring i biologi og geografi

Matematik: Linjefag i matematik og lang undervisningserfaring i faget.

Historie og samfundsfag: Jeg har en meget omfattende almenviden på området og er meget optaget af det.

Mentor: Jeg er også uddannet mentor og kan hjælpe dig med at få mere struktur på din skolegang og lektielæsning, så du ikke spilder tiden.