Billede af Rohan Makhecha

Viggo Smitt

Lad os tage udgangspunkt i dine spørgsmål

Jeg hedder Viggo Smitt og er cand.pæd. i pædagogisk filosofi, men også folkeskolelærer. Det vil sige, at jeg ved noget om den tænkning, der ligger bag undervisning, men også at jeg også har mange års praktisk erfaring i at undervise. Min undervisning består blandt andet i, at jeg gennemgår noget fagligt med dig, men min allervigtigste erfaring er, at undervisningen bliver særlig livlig, og at du lærer mest, hvis vi tager udgangspunkt i dine spørgsmål til stoffet. 

Simon Lund Petersen - Filosof og underviser

Kompetencer:

Filosofi: Min uddannelse betyder selvfølgelig, at jeg kan undervise og vejlede i filosofi

Naturfagene: Linjefag i fysik/kemi men også lang undervisningserfaring i biologi og geografi

Matematik: Linjefag i matematik og lang undervisningserfaring i faget.

Historie og samfundsfag: Jeg har en meget omfattende almenviden på området og er meget optaget af det.

Mentor: Jeg er også uddannet mentor og kan hjælpe dig med at få mere struktur på din skolegang og lektielæsning, så du ikke spilder tiden.

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

© Copyright