Giv læring. Støt eleverne.

Fra under 1 krone om dagen kan du støtte børn og unge med undervisning.

Dit bidrag sikrer, at vi kan levere Online Klasser, fjernundervisning og lektiehjælp til børn der har behov for undervisning på anden vis end de traditionelle rammer. 

Vi arbejder forebyggende for social og faglig trivsel og bruger støtten til at gennemføre og udvikle vores arbejde med børn og unge. 

 

Vi arbejder lokalt, nationalt og globalt.

Støt med undervisning

Når du støtter med undervisning, så sikrer du at vi kan tildele stipendier til de børn og unge, som falder "mellem to stole".

Det er de børn og unge, som ikke møder op til traditionel undervisning og samtidig heller ikke passer ind i en specialskole.

45% af eleverne i 7-9. klasse trives ikke fagligt i de vanlige skolerammer, har et stigende fravær og er i risiko for dropout.

Dropout øger risikoen for til at eleven ikke afslutter sin grunduddannelsen og ikke kommer videre i uddannelsessystemet.

Ved at eleven kan tilknyttes vores undervisning og Online Klasser er du med til at sikre, at eleven får sin grunduddannelse og klædes på til at forsætte videre i livet og til sin ønskede ungdomsuddannelse.

1% af 1 måned Online Klasse fuldtidsundervisning til én elev.

35,-

10% af 1 måned Online Klasse fuldtidsundervisning til én elev.

350,-

25% af 1 måned Online Klasse fuldtidsundervisning til én elev.

875,-

50% af 1 måned Online Klasse fuldtidsundervisning til én elev.

1.750,-

1 måned Online Klasse

fuldtidsundervisning til én elev.

3.500,-

1 times privatundervisning

 til én elev.

425,-

 

Hvorfor skal jeg blive rewardsponsor?

Fordi du ønsker at vise, at du støtter elever i Danmark og i verden til at kunne få undervisning uagtet deres tilknytning til det traditionelle skolesystem.

Du ønsker at styrke fremtidens samfund og arbejdsmarkedet ved at give nutidens elever adgang til undervisning samt materiale, som kan styrke den enkelte elevs kompetencer og dermed være til gavn for eleven selv, samt for fremtidens samfund.

Støt os fordi vi arbejder for elevernes sociale og faglige trivsel, samt vores fælles fremtid.

Vi går op i

  • Bæredygtig dannelse - også på nettet

  • Online undervisning med kontakt til og feedback fra lærere og mentorer der rummer viden og visdom

  • at mene, at børn og forældre er mere værd end de ca. 2 minutter med en lærer eller vikar pr. elev pr. fag/lektion pr. uge som er gennemsnittet folkeskolens undervisere har til sine elever

  • at bekæmpe ulighed i undervisnings- og uddannelsesmuligheder

  • at udvide horisonten for eleverne

  • at sætte samarbejde op med klubber, foreninger, virksomheder for at understøtte vores elevers mulighed for sociale aktiviteter og læring udenom undervisningen

  • at aflaste forældre, som har børn hjemme, men ikke selv muligheden for at undervise

Fordi vi bruger vores sponsorstøtte sådan her

  • Din støtte er non-profit og går til stipendier samt andre projekter for børn og unge.
     

 
 
 

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

Copyrights