Sara Speyer

Latin var et af de sprog, der blev talt og skrevet i Romerriget. Da kristendommen jo startede indenfor Romerriget (Israel var en del af Romerriget på Jesu tid), blev latin knyttet til den tidlige kristendom og blev dets liturgiske sprog. Latin (og oldgræsk) blev også videreført af skolastikken, og var i mange år det sprog, man talte og skrev på universiteterne i Europa.

 

Latin har en grammatik, som er stringent og meget utvetydigt. Ved at lære latinsk grammatik træner man sin evne til at skelne, til at forstå kategorisk tænkning og logik og retorik. Der er ingen andre sprog, som giver dette udbytte. Ved at lære latin vil man forstå grammatik som koncept. Dvs. man får nemmere ved at lære andre sprog - også de sprog, som ikke er udviklet fra latin. De sprog som er udviklet fra latin - helt eller delvist - bliver man bedre til at forstå, f.eks. fordi man bedre kan gennemskue de fremmedord, som kommer af latin.

Jeg tilbyder foreløbigt 1 forløb, som du kan købe med eller uden min assistance. Dette kommer i form af et ugentligt dryp, som vil bestå af noget til eleven og noget til dig som underviser. Forløbet er lavet til elever i udskolingen, og det er op til dig som underviser at vurderer hvad og hvor meget af materialet, din/e elev/er vil få ud af det.