Prisoversigt for kommuner

Vores forløb

Har I brug for en anden pakke? Kontakt os>

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke elever kan bruge Skolen Online?


Vores skole er åben for elever fra o. klasse til og med ungdomsuddannelserne. Vi er åbne for at modtage elever - året rundt. Vi mixer online teknologi med offline virkelighed og bringer læring til eleverne på deres hjemmebane. Elever kan tilknyttes vores løsninger direkte via deres kommunale grundskole, via PPR, kommunalbestyrelsen. Elever i 8-9. klasse kan ligeledes tilknyttes jf. §33 stk 4 i bekendtgørelse i folkeskoleloven og dermed opfylde undervisningspligten ved at følge et andet særligt tilrettelagt forløb, fx Online Klasser hos os.
Online Klasse - 4-6 & 7-10. klasse


Når en elev tilmeldes vores Online Klasse for en kortere eller længere periode, så vil eleven blive elev i en klasse med faste undervisere, opgaver og feedback. Lukket klasserum og sociale online og offline aktiviteter gennem året. Uddannelsesvejledning i 9. klasse Value coach Elever indskrevet i vores online klasser vil ligeledes få adgang til vores materialeplatform med 3D scener, interaktive opgaver, spil, billeder, videoer og matematiske redskaber.
Digital Læringscafé - 4-6. klasse samt 6-10. klasse


Vi har forskellige løsninger, som jeres elever og lokale skoler kan bruge til at sikre, at alle elever har adgang til undervisning eller lektiehjælp - uagtet om de befinder sig i skolen eller derhjemme.
Giv jeres elever adgang til vores Online Læringscafé - åben 6 dage om ugen. Samt muligheden for 1:1 individuel lektiehjælp á 4*20 eller 10*20 minutter pr. måned. De kan booke sig ind på forhånd - selv vælge fag og lektiehjælper samt 'kigge ind' eller bruge vores 'banke på' mulighed, når de kan se at lektiehjælperen er online.
Online Hjælpelærer i klasseværelset


Online hjælpelærer - i timerne - til elever og klasser. Lad vores kvalificerede undervisere være med som ekstra hjælp - online - til eleverne. Vi følger jeres skema. Og er klar online til de lektioner vi aftaler. Brug os som en online og live faglig støtte til eleverne.
Privatundervisning 1:1 eller 1:1 gruppe (4-10 elever)


I kan bestille 1:1 eller 1:gruppe undervisning. Undervisningen kan være i et eller flere fag. Over kortere eller længere tid. Der kan bookes fra +45 minutter til x-timers privat undervisning pr. måned, kvartal eller skoleår.
Hvorfor eksisterer Skolen Online?


Vi er vokset ud af behovet for et fleksibelt online tilbud til børn og unge. Der kan være flere årsager til, at en elev kan have gavn af et kortere eller længere forløb via os. * Trives ikke i det traditionelle og er ikke en specialskole-elev * Kortere eller længerevarende rejser til udlandet * Kortere eller længerevarende sygeperioder - hvor der forsat er behov for undervisning * Mangler udfordringer i et eller flere fag * Trænger til et fagligt løft i et eller flere fag * Har brug for lektiehjælp på fleksible tidspunkter - også i almen skoletid * Har brug for uddannelsesvejledning, mentorløft eller ungesamtaler
Hvilken undervisning tilbydes?


Vi underviser, yder lektiehjælp og vejledning i * Dansk * Matematik * Engelsk * Tysk * Fransk * Spansk * Tyrkisk * Fysik/Kemi * Biologi * Geografi * Natur/Teknik * Madkundskab * Billedkunst * Håndværk og Design * Samfundsfag * Historie * Religion/Kristendomskundskab * Latin * Filosofi
* Videnskabsteori for begyndere
* Den gode opgave
* Eksamenshjælp * Filmkundskab og animationsfilm
* Teknologiforståelse
* Gamification og programmering * Iværksætteri - herudover udbyder vi ligeledes turboforløb på 1-3 måneder, for at løfte eleven 1-flere klassetrin
GDPR og Databehandleraftale og "det med småt"

Hvad koster det?


Prisen er afhængig af hvilke løsninger der vælges til den enkelte elev. Du kan se priserne for Online Læringscafé samt hjælpelærer via vores e-læringsside - klik her Der kan betales via EAN
Hvordan tilmeldes elever?


I tilmelder elever ved at kontakte os via mail eller telefon 31 31 74 33 Både elever og forældre kan forinden eleven opskrives benytte muligheden for en gratis afklarende samtale med os. På baggrund af samtalen finder vi ud af hvilket forløb eleven skal tilmeldes. Der følges løbende op på eleven - succes måles på karakter, trivsel og elevens feedback.
Hvordan foregår det?


Al undervisning foregår online via vores e-læringsplatform www.skolen-online.dk samt i lukkede online zoom rum, vores materialeplatform samt google klasserum til kalender oversigt over lektier og møder. Indskrevne elever modtager login-informationer, samt vejledning i anvendelse af platformen.

  • Online Klasse - undervisningen tilrettelægges til klassen af fast tilknyttede lærere. Undervisning differentieres.
  • Online Læringscafé - Lektiehjælpen foregår online af lektiehjælpere der enten er faguddannet, læreruddannet eller ved at tage læreruddannelsen
  • Privatundervisning - Varetages af uddannede undervisere, samt af lærerstuderende. Undervisning tilrettelægge individuelt eller til små grupper á 4 til 10 elever
  • Ungesamtaler eller mentorstøtte - Varetages af faguddannet mentor/coach/rådgiver
  • Uddannelsesvejledning - Varetages af fagligt dygtigt vejleder/underviser
Undervisere og lektiehjælpere tager højde for elevens situation, niveau og behov.
Eleven forbliver i kommunalt grundskolesystem


Da vi ikke er registreret som en institution, så vil enhver kommunal indskreven elev forblive i det kommunale system og dermed ikke skifte institutionsnummer.

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

Copyrights