pressen & andre interesserede

Hos Skolen Online lægger vi vægt på en åben dialog omkring læring og udvikling, samt de samfundsforhold, der påvirker det.

 

Vi bidrager løbende til debatten om, hvad undervisning, læring, redskaber og pædagogiske værktøjer er og hvad det er, vi som samfund, borgere og studerende vil med fremtiden.

Tanja Schjellerup WEB-557.jpg

photo credit by Charlotte Thaysen

Kontakt vores stifter

Ønsker du et interview eller en kommentar, er du velkommen til at kontakte vores stifter Tanja Schjellerup.

81 11 71 72

"Det er helt bevidst at Skolen Online er stiftet uden om de traditionelle 'skolerammer'. Det gør, at vi kan fokusere dybdegående på at udvikle læringsmaterialer og ydelser, der giver den lærende mulighed for at vælge at følge et forløb for at flytte sig fra et niveau til et andet. Vores on- og kommende offline rammer skal skabe plads til formidling af kundskaber enten via selvstudie eller via direkte kontakt mellem underviser og elev." - Tanja Schjellerup