Screenshot_2020-05-15_Guldborgsund_-_Kom

ONLINE KLASSER

 Vi har åbnet for tilmelding til

Online Klasser eller enkeltfag 21/22 og forsat pladser i 20/21

1-2 klasse

Læs mere om vores Online Klasser til de yngste elever.

3-4. klasse

Læs mere om vores Online Klasser til de yngste elever.

4-6. klasse

Læs mere om vores Online klasser til elever på mellemtrinsklasser

7-9. klasse

Udskolingselever kan læse mere om at gå i Online Klasse her.

10. klasse

Vil du have dit 10. år i Online Klasse - så læs mere her om mulighederne.

fra +0-10. klasse

Hvad er online klasser?

Få klassekammerater, et fast hold af undervisere og en tidsplan med fleksibilitet i din hverdag. Undervisning og læring online.

Følg alle fag eller følg ét eller flere fag.

Hvem kan deltage?

Vores online klasser for elever tilknyttet det traditionelle grundskolesystem er for

 • Elever der af en eller anden grund  ikke deltager i den traditionelle undervisning og dermed har brug for andet undervisningstilbud.

  • Sygeundervisning

  • Skolevægring

  • Skoleproblemer

  • Kortere eller længere væk fra traditionel undervisning af andre årsager

 • Hjemmeunderviste børn, som ønsker at være tilknyttet en klasse

 • Børn bosiddende i udlandet

 • Digitale nomader - rejsende elever

 • Elitesportsudøvere som har svært ved at nå at deltage i traditionel undervisning ved siden af træning og deltagelse i kampe og mesterskaber.

F.A.Q - Få svar her

Vi har forsøgt at svare på de spørgsmål, som vi oftest har fået efter vi startede op. Læs her

​​Som elev på Online Hold møder du blandt andet

alt afhængig af dit klassetrin og tilknytning, samt hvor du bor i verden

 • Følg alle fag i klassen eller tag enkeltfag

 • Ugentlig Online live undervisning

  • Lektioner af 30-90 minutter

  • Faglige opgaver og aktiviteter

  • Deadlines og feedback

  • Mulighed for ekstra 1:1 møder med undervisere hver måned

 • Fysiske læringspakker 21/22, hvis du er bosat i EU

  • Du kan fravælge dem, hvis du bor i EU og ikke vil betale den ekstra fragt der tillægges.

 • Offline aktiviteter

  • Til dine opgaver

  • Samt (når corona tillader det igen) mulighed for at deltage i fælles ture/aktiviteter

 • Professionelle uddannede undervisere med faglig og praktisk erfaring
 • Fleksibilitet på hvornår du læser og løser opgaver
 • Undervisning der lever op til de faglige formål og fag fra Børne- & Undervisningsministeriet
 • Hjælp til at gøre dig klar til 9. kl. eller 10. kl afgangsprøve eller optagelsesprøve på ungdomssuddannelse
 • Udtalelse hvis det ønskes
 • Mulighed for at optjene certifikater
 • Mulighed for at læse fag der ikke tilbydes i grundskolen
 • Andre unge - både fra egen online klasse og andre klasser

Ofte stillede spørgsmål

Hvad og hvordan?  Er I en skole, institution eller andet?


Online klasserne har faste opgaver, lektier, deadlines og møder med klassens undervisere.

Vi bruger vores e-læringsplatform, blended learning, vores materialeplatform, interaktive opgaver, fælles online klasserum til oversigt over lektier og møder, Zoom til liveundervisning og 1:1 samtaler med eleverne.

Elever i 7-9. klasse vil udover undervisningen får hjælp til at forberede sig til afgangsprøver eller optagelsesprøve på ønsket ungdomsuddannelse. Samt mulighed for uddannelsesvejledning.

For at kunne være så fleksible, som vi er, i forhold til vores elever så er vi ikke registret som en instituion og får derfor ikke statsstøtte til eleverne. Vi fungerer som en skole, da vores værdier, mål og opsætning er bygget på læring, materialer og undervisning udført af fagkompetente undervisere.

Vi kan dog ikke føre elever til afgangsprøver eller optagelsesprøve - men vi kan til gengæld hjælpe eleverne med at blive helt klar til den ene eller anden slags prøve. Derfor laver vi selv prøver til og med eleverne, så vi ved, hvor der er behov for yderligere udfordringer eller ekstra støtte.
Vi er langt fra en traditionel skole og alligevel læner vi os op af Børne- og Undervisningsministeriets krav til undervisning. Vi er en læringsplatform og organisation med kompetente fagfolk og undervisere, der brænder for deres fag.
Skal jeg sidde klar kl. 8.00-15.00 hver morgen og hele dagen?


Det korte svar er: Nej.

Det lidt længere svar er: Vi starter sjældent undervisning kl. 8.00 om morgenen. Du kan dog sagtens logge på klokken 8.00 eller før, hvis du ved at dine undervisere har lagt videoer eller andre opgaver til dig.

Liveundervisningen eller 1:1 møderne falder formiddag og tidlig eftermiddage, men kan også falde på andre tidspunkter af dagen. Hvis klassen efterspørger andre tidspunkter vil vi undersøge om det er muligt at ændre i skemaerne. Det er ikke alle fag der er livemøder i hver uge, men i stedet falder de hver anden uge.

De elever der går i vores Online Klasser går her, fordi de har behov for andet end det traditionelle. Derfor har vi ikke mange lange timers lektioner, men tværtimod mere selvstændigt arbejde, hvor du som elev ved, at du altid kan række ud til dine undervisere, samt du vil vide, hvornår de er til rådighed over zoom eller mail - også selvom der ikke er arrangeret klassemøder.
Skal jeg deltage i 1:1 møder eller liveundervisningen?


Det korte svar er: Nej. Som privatistelev har vi ingen krav om at du skal deltage i livemøderne eller liveundervisningen. Vi vil blot gerne vide det, hvis du ikke deltager - om det er helt generelt du ikke deltager eller om det blot er engang imellem eller i enkelte fag. Det beslutter du, men lad os vide det ellers regner vi nemlig med, at du dukker op.

Det lidt længere svar er: Vi vil meget tydeligt anbefale at du gør det. Det er her, du har muligheden for at stille direkte spørgsmål til opgaverne, deltage i snakken om emnerne og opgaverne. Fange information som ikke nødvendigvis er i ugens videoer eller andre former for materialer. Altså på den måde være sikker på, at du er helt opdateret, samt at læreren bedst kan hjælpe dig. Læs evt. også punkt 5 "Skal jeg deltage i live undervisningen - eller er det fleksibelt?"
Da du har undervisningspligt, er det klart vigtigt, at du følger med i undervisningen, opgaverne og afleveringerne af opgaverne. Også selv, hvis du ikke altid deltager i live zoom møderne. Det skal kunne dokumenteres overfor et evt. tilsyn, at du modtager undervisning, at du deltager og flytter dig fagligt. Vi vil klart anbefale dig at deltage, da det sikrer, at du er opdateret på, hvad der sker i det enkelte fag, samt du har mulighed for at stille spørgsmål til din lærer og snakke med klassekammeraterne. Dog har vi fuld forståelse for, at hverdagen for privatistelever er forskellig og undervisningstidspunkterne ikke altid passer den enkelte. Derfor kan du måske ikke altid deltage på de tidspunkter din underviser sætter, men til gengæld kan du altid sende mails til din underviser, samt selv bede om 1:1 tid med dine undervisere.

Er du indskrevet som elev via kommune - så beklager vi, men så gælder ovenstående ikke for dig med mindre vi har en helt speciel aftale med dig. Du vil derfor som kommunalt indskrevet elev forventes at deltage i undervisningen medmindre du er syg eller har fået tilladelse til fravær.
Hvilke fag?


Vi underviser fast i fagene - alt afhængig af klassetrin vil du støde på fagene

Dansk
Matematik
Historie/Religion: Fagene er i mellemtrinnet slået sammen. Det vil dog underviningen være tydeligt, hvornår emnerne berører begge fag eller blot det ene.
Samfundsfag
Naturfag - i 7-9. kl er det bio, geo, og fy/ke og i 4-6 klasse er det samlet under faget natur/teknik
Engelsk
Praktiske fag (kommer 21/22) Krop og bevægelse (kommer 21/22)
Sprogfagene: tysk/fransk (fra 6. klasse)
Valgfag: Madkundskab, KOMMENDE valgfag: Spansk, Billedkunst, Håndværk/Design, Filosofi, Iværksætteri, Gamification mm.
Hvad koster fuldt skema - hvad koster det hvis jeg kun vil følge et eller tre fag?


5. Hvad koster fuldt skema - hvad koster det hvis jeg kun vil følge et eller tre fag? Det er også muligt med enkeltfag. Så tilmelder du dig med ét fag eller tre fag. Herefter fortæller du os hvilke fag og vi tilføjer dig faget eller fagene.
Pris: 1 fag: 700,- pr. måned (eller faktura 700,-) 2 fag: 1.300,- pr. måned
3 fag: 1.800,- pr. måned (eller faktura 1.850,-)
Alle fag i en Online klasse: 3000-3500 alt afhæning af klassetrin (jo højere klasser, jo flere fag og undervisere)

OBS: Vil du have naturfag (fy/ke, bio og geo), så tæller de for 3 fag i 7-10. klasse.
Skal jeg bo i Danmark eller kan jeg være ude i verden?


Du kan bo hvor som helst eller være digital nomade og deltage sålænge du har adgang til en computer med lyd, video og internet.
Offline ture?


Vi arbejder på at arrangere faglige og sociale ture for eleverne. Disse vil blive annonceret i god tid.

Til yderligere udflugter max. 4.500,- pr. skoleår, som kun falder hvis du deltager. Derudover er du selv ansvarlig for at komme tur/retur, hvis du deltager på vores forskellige udflugter.


Obs. I disse COVID19 tider holdes der dog ingen offline ture i sidste halvdel af 2020. Vi holder øje med udviklingen og vender tilbage med info om foråret 2021.
Stipendie - hvem kan søge det? Og hvordan gør jeg?


Elever der har behov for en økonomisk håndsrækning til at dække skoleudgifterne er berettiget til at ansøge om deltids eller fuldtidsstipendie. Vi kan ikke garantere, at vi kan tildele et stipendie, men vi lover at vi undersøger mulighederne.

Du sender en mail til info@skolenonline.dk med overskrift: Ansøgning om stipendie. I mailen fortæller du os, hvorfor du søger om stipendiet - samt om du søger deltids- eller fuldtidsstipendie.
Kan jeg melde mig ud igen?


Første måned anses som en prøveperiode, hvor du kan udmeldes inden 3 uger er gået - der gives ikke penge retur for skoleudgiften.
Herefter gælder der 2-3 måneders opsigelse/skoleudgift, alt afhængig af hvornår du sender udmeldelsen. Du skal have meldt dig ud senest d. 16 i den måned du sender udmeldelsen. Vi ser dog helst, at du melder dig ud 3-4 mdr. i forvejen, hvis du ved, at du skal stoppe. Sender du en mail fx d. 5 i en måned, så tæller de 2 måneder først fra måneden efter. Du vil derfor have 2 måneder og ca 25 dage tilbage hos os. Sendes en opsigelse mellem den 17 og sidste dato i en måned har du forsat 3 måneder med skoleugift hos os. En opsigelse skal derfor altid være i hænde senest d. 16 i en måned, modtages den efter tæller den som opsigelse i efterfølgende måned.
Kan jeg nøjes med at deltage noget af skoleåret?


Ja. Du kan deltage fra 1. mdr til flere skoleår. Det er helt op til dig.
Du skal blot være opmærksom på, at du evt. kommer ind midt i et forløb eller måske stopper midt i et forløb, hvis du ikke er med hele skoleåret.
Hvad med materialer?


Du vil modtage online materialer til dine fag. Derudover arbejder vi på fagpakker fra 21/22 til de af vores elever bosiddende i EU
Har I nogle særlige forventninger til mig som elev?


Ja. At du tager din læring seriøst og at du husker, at melde fra, hvis du ikke deltager i zoom møderne. Det vil sige, hvis du ikke har en fast aftale med os om, at du deltager på anden vis i undervisningen - så melder du til dine undervisere, at du ikke deltager.
Er indholdet i forløbet differentieret?


Mange forløb er lavet specifikt til et klassetrin, men du kan vælge at tage et forløb på præcis det klassetrin du har behov for.

Derudover er det muligt at bestille særskilt materiale eller undervisningsforløb udviklet til et specifikt fag eller emne med fokus på den specfikke elev eller elevgruppe. Det kan være materiale der skal udfordre eleven på et højere klassetrin end alderen på eleven og det kan være materiale der understøtter fag og emner, som eleven har svært ved. Vi er fleksible og det ønsker vi også at studiet og læringen skal være for de elever der kommer via os.

Kan du ikke finde det fag eller emne på hylderne, som du leder efter? Så send os en mail og vi vil forsøge om vi kan finde det frem til dig.
Hvordan er jeres undervisere tilknyttet?


Vores undervisere er tilknyttet som selvstændige undervisere og materialeudviklere.

Vi laver kvalitetstjek på vores tilknyttede selvstændige undervisere og deres materiale, men de er altid selv individuelt ansvarlige for den undervisning og de materialer, som de leverer.
Hvordan foregår jeres forskellig slags undervisning & læringsmuligheder?


Privatundervisning foregår online via lukket forløb og brug af Zoom. Tidspunkter aftales individuelt med den enkelte underviser.

Online Klasse foregår online - og enkelte gange i løbet af året offline - via lukket forløb og brug af Zoom. Eleverne modtager skema, opgaver, feedback etc. direkte fra klassens lærere.

Online Læringscafé - foregår online i lukket forum og brug af Zoom. Tidspunkter varierer gennem ugen, samt måneden - vi forsøger at være fleksible og lytte til elevernes behov.
Hvorfor kan man ikke tage 9./10. klasses afgangsprøve hos jer?


Fordi vi ikke er registreret som en ordinær institution.

Vores vigtigste mål er at klæde samtlige elever, som kommer via os, fagligt og socialt godt på til sin fremtidige uddannelsesvej.

En afgangsprøve i 9. eller 10. klasse er blot én vej videre i ungdomsuddannelesessystemet. Derfor understøtter vi både de elever, som vælger en afgangsprøve på en distriktskole, ligesom vi understøtter de elever, der ønsker en prøve- og eksamensfri skolegang til at blive klar til optagelsesprøve.
Er det muligt at tage hele sin grunduddannelse hos jer?


Det er muligt, at få sin basislæring og uddannelse via os - hele vejen gennem grundskoleniveauet - pt. til og med 10 klasse. Vi har fag og undervisere, der klæder vores elever på til enten at tage en afgangsprøve på distriktskolen eller gøre sig til klar til optagelsesprøve på ønskede ungdomsuddannelse.
Har I særlige forventninger til forældre?


Vi regner med, at du er lige så motiveret for at sikre, at dit barn modtager undervisning og deltager i opgaverne, som vi er. Derfor forventer vi også, at du hjælper dit barn med at holde overblikket ved at huske, at tjekke kalender, opgaver, notifikationer og mailboksen. Samt at hjælpe dit barne med at huske, så vidt muligt at få afleveret opgaver før deadlines eller at række ud, hvis der er behov for mere tid for at kunne arbejde med opgaven, om den er for uoverskuelig, for let eller andet. Samtidig opfordrer vi dig til at opmuntre dit barn til at deltage i liveundervisningen. Med lyd, skrift og meget gerne video. Videoen hjælper os utrolig meget med at kunne se om vores elever har spørgsmål, har forstået det vi snakker om, har vi
Flere børn - er der søskenderabat?


Ja. Ved fuldt skema er skoleudgiften for nr. to barn svarende til 80% af skoleudgiften. Der er dermed 20% søskenderabat. +3 børn udløser 30% søskenderabat fra nr. 3 og op
Jeg har ikke råd til at betale skoleudgiften? Hvad gør jeg?


Så vil vi klart anbefale dig at prøve at søge et stipendie til dit barn.
Hvad med tilsyn?


Vi hjælper gerne i forhold til tilsynet. Vi sørger for at give tilsynet oversigter over årets undervisning, fag og måden vi arbejder på. Vi sender ligeledes gerne en kommentar om vores indtryk af det faglige. Det er væsentligt, at tilsynet har mulighed for at vurdere at undervisningen lever op til stå-mål-med-kravet, således at undervisningspligten opfyldes - både i forhold til undervisningens indhold, men også i forhold til deltagelse for at opfylde undervisningspligten enhver elev har.

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

© Copyright