Screenshot_2020-05-15_Guldborgsund_-_Kom

ONLINE KLASSER

 Vi har åbnet for tilmelding til

Online Klasser 20/21

fra +7. klasse

Hvad er online klasser?

Vi er ingen traditionel skole. Derfor er vores 'Online klasser' måde at kunne studere på heller ikke traditionelle.

Som elev på Online Hold møder du blandt andet

 • Online undervisning og opgaver

 • Offline aktiviteter

 • Deadlines på opgaver
 • Fleksibilitet på hvornår du læser og løser opgaver
 • Undervisere der brænder for de fag, som de underviser i
 • Undervisning der lever op til de faglige formål fra Børn & Undervisningsministeriet
 • Mulighed for at optjene certifikater
 • Mulighed for at læse fag der ikke tilbydes i grundskolen
 • Andre unge - både fra egen online klasse og andre

Hvem kan deltage?

Vores online klasser er for

 • Elever fra +7. klasse tilknyttet det traditionelle skolesystem, som på den ene eller anden måde ikke modtager undervisning

 • Hjemmeunderviste børn, som ønsker at være tilknyttet en klasse

Registrering

For at registrere dig er du nødt til at udfylde informationen nedenfor.

Alt afhængig af den enkelte elevs behov

Kampagnepriser for skoleåret 20/21

 • Basis fra 3.500,- pr. måned

  • Den mere selvstuderende elev

 • Pro fra 9.500,- pr. måned

  • Elever der har brug for ekstra fokus fra os i forhold til vejledning etc.

 • Value fra 15.000,- pr. måned

  • Elever der har brug for en fast Value Coach tilknyttet

  • Elever der har brug for ektra fokus fra os i forhold til vejledning etc.

fra 1. klasse

Hvad er online klasser?

For de af jeres udskolingselever, som har brug for anden form for undervisning end den traditionelle. 

Som elev på Online Hold møder de blandt andet

 • Ugentlig Online undervisning

  • Faglige opgaver og aktiviteter

 • Offline aktiviteter

 • Deadlines på opgaver
 • Professionelle undervisere
 • Fleksibilitet på hvornår de læser og løser opgaver
 • Undervisning der lever op til de faglige formål og fag fra Børne- & Undervisningsministeriet
 • Hjælp til at gøre sig klar til 9. kl. afgangsprøve eller optagelsesprøve på ungdomssuddannelse
 • Mulighed for at optjene certifikater
 • Mulighed for at læse fag der ikke tilbydes i grundskolen
 • Andre unge - både fra egen online klasse og andre klasser
 • Mulighed for tilkøb ekstra lektiehjælp eller privatundervisning
 • Value coaches
 • Uddannelsesvejledning i 9. klasse
 • Hjælp til at komme tilbage i almen klasse

Hvem kan deltage?

Vores online klasser for elever tilknyttet det traditionelle grundskolesystem er for

 • Elever der af en eller anden grund  ikke deltager i den traditionelle undervisning og dermed har brug for andet undervisningstilbud.

  • Sygeundervisning

  • Skolevægring

  • Skoleproblemer

  • Kortere eller længere væk fra traditionel undervisning af andre årsager

 • Hjemmeunderviste børn, som ønsker at være tilknyttet en klasse

 • Børn bosiddende i udlandet

 • Elitesportsudøvere som har svært ved at nå at deltage i traditionel undervisning ved siden af træning og deltagelse i kampe og mesterskaber.

Prisen?

Alt afhængig af den enkelte elevs behov samt om der tilkøbes yderligere støtte.

Ved månedaftaler

Fra 13.500,- plus moms pr. elev pr. måned for at følge Online Klasse

eller fra 1.750,- plus moms pr. elev pr. enkeltfag pr. måned

Ved 60 elever opskrevet (fra en eller flere kommuner i samarbejde fra fra 9.500,- plus moms pr. elev i Online Klasse eller 1.500 plus moms. pr. enkeltfag)

Ved årsaftaler

Fra 7.500,- plus moms pr. elev pr. måned for at følge Online Klasse.

eller 1.500,- plus moms pr. elev. pr. enkeltfag pr. måned

Ved 60 elever opskrevet (fra en eller flere kommuner i samarbejde fra fra 5.500,- plus moms pr. elev i Online Klasse eller 1.200 plus moms. pr. enkeltfag)

Eleven kan være tilmeldt i kortere eller længere tid.

 • Kontakt os for at sætte en aftale op der passer i jeres kommune.

Der er mulighed for løbende at tilkøbe supplerende

 • lektiehjælp

 • individuel privatundervisning

 • mentorstøtte 

Skoleåret starter i august. Elever kan dog starte når som helst på året.

Tilmelding er bindende.

Eleven udmeldes når denne er klar til at komme tilbage til traditionel undervisning eller forsætte på en ungdomsuddannelse.

Online Klasser - Online Undervisning

Opskriv elever eller stil et ?

 
 
 

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

© Copyright