Billede af Ivan Shilov

Karen Bertram

Kan bookes til at lektiehjælp, undervisning og vejledning i engelsk samt biologi.

 

Karen har med stor glæde undervist i engelsk i 20 år.

Hvad enten der er tale om 1. til 9. klasse eller voksne der skal lære forretningsengelsk, så stræber
hun efter at gøre hver lektion sjov og relevant.

For at nå dette mål finder hun elevernes præcise behov og læringsstil og planlægger undervisningen så de når deres mål. Hun har undervist i differentieret undervisning, og dette er et af
hendes vigtigste værktøjer.

 

Hun bruger mange forskellige metoder til at hjælpe elever med DAMP, ordblindhed, angst, eller andre udfordringer. Hendes uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad - herunder bachelor i engelsk, og hun er meritlærer i engelsk og biologi fra KDAS.