fra +7 år

hjemmeundervisning

vi har erfaringen og materialerne, som du har brug for

også hvis du får brug for online undervisere

vi har også rådgivere og bisiddere til rådighed

Rul ned

0-2 klasse

I indskolingen sætter vi først og fremmest fokus på bogstaver, ord, tal.
At lære at læse, stave og regne er grundfundamentet for en god fremtidig uddannelse

3-6 klasse

Her skruer vi sværhedsgraden op. Sætter et større fokus på de kommende naturfaglige og humanistiske fag som elever vil møde i de større klasser.

7-10 klasse

Opgaverne og forløb svarer også her til niveauet i grundskolen. Fokus er også på at give elever mulighed for at øve præsentationer, få kritisk feedback

Må man bare tilmelde sit barn som hjemmeundervist elev til kommunen?

Ja. Det er en grundlovssikret ret at hjemmeundervise i Danmark.

Jf. reglerne skal kommunalbestyrelsen informeres før hjemmeskole starter.

Det gør du blot ved at sende dem en besked enten via e-boks eller via specifik formular på din kommunes hjemmeside - det er forskelligt fra kommune til kommune om det er den ene eller anden vej.

Det betyder, at du ikke skal godkendes for at vælge hjemmeundervisning, som lærings-løsning til dit eller dine børn.

Nogle forældre vælger at stå for al undervisningen selv, andre vælger at bruge erfarne undervisere - fx. online til at stå for et eller flere fag.

Hvad skal jeg være forberedt på?

Tilsyn. Kommunen fører tilsyn med undervisningens indhold giver mulighed for at leve op til kravene der følger med Kap. 8 i Friskoleloven

Stå-mål-med-kravet betyder, at enhvert barn skal have modtaget undervisning, som sikrer at de har samme muligheder efter grundskolen som elever, der har gået i folkeskolen.

Optagelsesprøve eller 9/10. Folkeskolens afgangsprøve (FSA) er valget der skal træffes for at få adgang til ungdomsuddanelse.

Der er særlige krav der skal overholdes for at tage et FSA afgangsbevis. Det gælder både i forhold til fag, samt karakterkrav.