fra +5 år

hjemmeundervisning

vi har erfaringen og materialerne, som du har brug for

også hvis du får brug for online undervisere

vi har også rådgivere og bisiddere til rådighed

Rul ned

førskole børn

Er dit barn ved at gøre sig skoleklar? Uagtet om du hjemmeunderviser eller planlægger at sende dit barn i grundskole kan du finde materialer, forløb samt ydelser hos os, som sætter fokus på barnet der snart skal undervises.

0-3 klasse

I indskolingen sætter vi først og fremmest fokus på bogstaver, ord, tal.
At lære at læse, stave og regne er grundfundamentet for en god fremtidig uddannelse

4-6 klasse

Her skruer vi sværhedsgraden op. Sætter et større fokus på de kommende naturfaglige og humanistiske fag som elever vil møde i de større klasser.

7-10 klasse

Opgaverne og forløb svarer også her til niveauet i grundskolen. Fokus er også på at give elever mulighed for at øve præsentationer, få kritisk feedback

Må man bare tilmelde sit barn som hjemmeundervist elev til kommunen?

Ja. Det er en grundlovssikret ret at hjemmeundervise i Danmark.

Jf. reglerne skal kommunalbestyrelsen informeres før hjemmeskole starter.

Det gør du blot ved at sende dem en besked enten via e-boks eller via specifik formular på din kommunes hjemmeside - det er forskelligt fra kommune til kommune om det er den ene eller anden vej.

Det betyder, at du ikke skal godkendes for at vælge hjemmeundervisning, som lærings-løsning til dit eller dine børn.

Nogle forældre vælger at stå for al undervisningen selv, andre vælger at bruge erfarne undervisere - fx. online til at stå for et eller flere fag.

Hvad skal jeg være forberedt på?

Tilsyn. Kommunen fører tilsyn med undervisningens indhold giver mulighed for at leve op til kravene der følger med Kap. 8 i Friskoleloven

Stå-mål-med-kravet betyder, at enhvert barn skal have modtaget undervisning, som sikrer at de har samme muligheder efter grundskolen som elever, der har gået i folkeskolen.

Optagelsesprøve eller 9/10. Folkeskolens afgangsprøve (FSA) er valget der skal træffes for at få adgang til ungdomsuddanelse.

Der er særlige krav der skal overholdes for at tage et FSA afgangsbevis. Det gælder både i forhold til fag, samt karakterkrav.

Ofte stillede spørgsmål

Skal vi bruge jeres undervisere?


Det er helt op til jer. De fleste af vores forløb - som løbende bygges op på e-læringssiden - bliver bygget op, så I kan bruge det selvstændigt derhjemme. I flere af forløbene vil det være muligt, at kommunikere direkte i forløbet med udvikleren af det enkelte forløb.

Hvis I får behov for 1:1 undervisning eller lektiehjælp - eller i grupper sammen med andre hjemmeunderviste elever - så kan I booke det antal individuelle timer hos den underviser eller lektiehjælper, som I vælger.

I kan også vælge at bruge vores Online Læringscafé til lektiehjælp. Her kan jeres barn tage egne lektier med eller bruge opgaver fra vores platform.
Kan jeg melde mit barn til Online Klasse - som privatist?


Ja! Som hjemmeundervist elev/privatist kan man sagtens være tilmeldt vores Online Klasse (3-10. klasse) og have faste undervisere, klassekammerater og fagforløb.
Er I prøve- og testfri?


Ja og nej.

Ja. Vi følger ikke de nationale test og prøver.
Nej. Vi tester - sammen med vores elever - deres udvikling i fagene. Dette er primært for elevens egen skyld og dernæst for vores undervisere, så de bedre kan hjælpe eleven, hvor eleven er fagligt.
Hvad så med afgangsprøve eller optagelsesprøve?


Vi kan hjælpe enhver elev - som ønsker det - med at blive klar til afgangsprøver på den kommunale prøveskole. Dette sker i samarbejde med lærerne på skolen prøverne skal tages på.

De elever der ikke ønsker prøve på distriktskole hjælper vi med at blive klar til optagelsesprøve på ønsket ungdomsuddannelse.
Hvad med tilsynet?


Hvis du har meldt dit barn ind som privat elev i vores Online Klasse, så er det fordi du har meldt dit barn ud af det kommunale grundskolesystem. Det betyder, at kommunen skal føre tilsyn med undervisningen, som dit barn modtager. Her kan du gøre tilsynet opmærksom på, at dit barn modtager undervisning eller lektiehjælp via Skolen Online - af kvalificerede og uddannede undervisere. Er dit barn elev hos os, så hjælper vi gerne med informationer til tilsynet om fx undervisningen, fag, emner, årsplaner.
Hvor finder jeg jeres forløb?


Vores e-læringsforløb finder du via www.skolen-online.dk

Vores enkeltmaterialer finder du her på siden i vores Webshop.
Vi bor i udlandet - kan mit barn bruge jer?


Ja. Da - det meste - foregår online, så kan dit barn sagtens bruge os.
Både som selvstuderende, 1:1 undervisning eller lektiehjælp, vores Online Læringscafé og som tilmeldt elev i vores Online Klasse.
Skal mit privat indmeldte barn altid deltage, når I laver noget offline?


Nej. Som privat indmeldt elev er det muligt, at lade være med at deltage i vores offline aktiviteter. Det kan for eksempel skyldes, at
* I bor i udlandet
* I bor i DK, men langt væk fra hvor vi skal mødes
* I har en anden aftale der falder på samme tidspunkt
* Jeres barn har angst eller vægrer sig for at komme ud blandt andre
* Andet
Hvad er jeres Online Læringscafé


Et læringsrum, hvor elever kan tage egne lektier med og få lektiehjælp og vejledning af vores tilknyttede lektiehjælpere og undervisere. Vi holder åbent 5 dage om ugen.

Du kan læse meget mere om vores Online Læringscafé på vores e-læringsside www.skolen-online.dk