Giv læring. Støt eleverne.

Fra under 1 krone om dagen kan du støtte vores koncept for børn og unge.

Dit bidrag sikrer, at vi kan levere Online Klasser, fjernundervisning og lektiehjælp til børn der ikke får undervisning på anden vis.

 

Du styrker os samtidig i vores fremtidige online og offline projekter for alle børn og unge.

Vi arbejder lokalt, nationalt og globalt.

Hvorfor skal jeg blive sponsor?

Fordi du ønsker at vise, at du støtter elever i Danmark og i verden til at kunne få undervisning uagtet deres tilknytning til det traditionelle skolesystem.

Du ønsker at styrke fremtidens samfund og arbejdsmarkedet ved at give nutidens elever adgang til undervisning samt materiale, som kan styrke den enkelte elevs kompetencer og dermed være til gavn for eleven selv, samt for fremtidens samfund.

Støt os fordi vi tænker på jer, på eleverne og vores fælles fremtid.

Vi går op i

  • Bæredygtig dannelse - også på nettet

  • Online undervisning med kontakt til og feedback fra lærere og mentorer der rummer viden og visdom

  • at mene, at børn og forældre er mere værd end de ca. 2 minutter med en lærer eller vikar pr. elev pr. fag/lektion pr. uge som er gennemsnittet folkeskolens undervisere har til sine elever

  • at bekæmpe ulighed i undervisnings- og uddannelsesmuligheder

  • at udvide horisonten for eleverne

  • at sætte samarbejde op med klubber, foreninger, virksomheder for at understøtte vores elevers mulighed for sociale aktiviteter og læring udenom undervisningen

  • at aflaste forældre, som har børn hjemme, men ikke selv muligheden for at undervise

Fordi vi bruger vores sponsorstøtte sådan her

  • 60% går til stipendier til elever der er i "gråzonen" mellem ikke at være i skole og ikke modtage anden form for undervisning

  • 10% går til projekter, som I er med til at vælge mellem

  • 30% går til markedsføring, research & development

© 2019 & forward by Skolen Online ApS Cvr. 40 74 84 66

Send en mail

vi vender tilbage

Vi er indtil videre kun at finde online - men her er vi til gengæld også hver dag ...