top of page

1:1 Undervisning

Én til én online undervisning

-  hvor undervisningen er tilrettelagt af læreren til den enkelte elev.

Eller 1:1 lektiehjælp, hvor eleven selv har materiale og opgaver med.

Hvad møder eleven?

👉 1:1 undervisning via Zoom med eller uden tændt kamera 👉 Eget lukket fagrum på vores platform til brug i undervisningen - herunder materialer og opgaver til det enkelte fag målrettes elevens faglige niveau 👉 Mulighed for hjemmeopgaver til egen faglig fordybelse, samt adgang til at stille spørgsmål mellem lektionerne ved at sende skriftligt eller via optaget lyd/video til underviseren 👉 Sit eget elevlogin + evt. forældrelogin til vores platform

Hvordan foregår det?

Individuel undervisning er en af vores spidstkompetencer. Vi har mange børn og unge som modtager 1:1 undervisning. Vores elevflok fordeler sig bredt fra 7 til 24 år. Den individuelle tilgang i undervisningen sikrer, at der lettere kan differentieres og tilrettelægges opgaver, der matcher elevens faglige niveau og interesser.

Den helt lille

👉 950,-/mdr

Den mindste løsning i koncentreret form.

Her vil der oftest være fokus på ét fag.

1*30 min om ugen

Lidt mere

👉 1.600,-/mdr

Når der er brug for mere tid med underviseren.

Styrk samt udfordrer det faglige niveau i ét fag.

1*50 min om ugen

2*30 ugen

👉 1.800,-/mdr

God til eleven der har behov for mere undervisning, men på kortere lektioner

2*30 min om ugen

Populær

To gange 50

👉 2.900,-/mdr

Kom godt omkring faget.

Koncentreret om ét eller maks to fag.

2*50 min om ugen

5*30 min

👉 4.400,-/mdr

Til eleven som har behov for at få undervisning i flere fag eller dybdegående træning i ét.

5*30 min om ugen

5*50 min

👉 7.500.,-/mdr

Bruges typisk til undervisning i ét eller flere fag.

Fordelt på 3-5  af ugens dage

5*50 min om ugen

Ugentlige lektioner

Individuel undervisning

Når du bestiller månedsaftale kan du vælge mellem disse.

Ønsker du et andet antal lektioner, så kontakt os.

Praktiske og musik

Håndværk & Design

Musik

Madkundskab

Billedkunst

Hum og andet

Samfundsfag

Historie

Religion

Filosofi

Iværksætteri

Naturfagligt og matematik

Geografi

Biologi

Fysik/kemi

Natur/Teknologi

Matematik

Det er ligeledes muligt at indhente særskilte tilbud til nedenstående fag -

STEM

Teknologiforståelse

Talblindhed

Sprog

Engelsk

Tysk

Fransk

Det er ligeledes muligt at indhente særskilte tilbud til nedenstående fag -

Kinesisk

Spansk

Tyrkisk

Dansk som andetsprog

Ordblinde

Staveblinde

Læsetræning

8*30 min

👉 1.800,-

God til eleven der har behov for mere undervisning, men på kortere lektioner

Skal bruges indenfor skoleåret

Populær

8*50 min

👉 3.000,-

God tid til at komme omkring faget.

Koncentreret om ét eller maks to fag.

Skal bruges indenfor skoleåret

20*30 min

👉 4.500,-

Til eleven som har behov for at få undervisning i flere fag eller dybdegående træning i ét.

Skal bruges indenfor skoleåret

20*50 min

👉 7.600,-

 

Kan også købes som månedspakke.

Også god til lektiehjælp.

Skal bruges indenfor skoleåret

Populær

40*30 min

👉 9.000,-

Kan også købes som månedspakke - 10*30 pr. uge.

Skal bruges inden for skoleåret

40*50 min

👉 14.800,-

Er for eksempel god til eksamenshjælp

Skal bruges inden for skoleåret

80*30 min

👉 17.500,-

Brug lektionerne som det passer bedst i årets løb

Skal bruges inden for skoleåret

Én af favoritterne

80*50 min

👉 28.000,-

Bruges oftest som eneundervisning i specifikke fag.

Skal bruges inden for skoleåret

Gode til klippekort

Individuel undervisning

Hvis du ikke vil have en fast månedsaftale, kan du i stedet vælge klippekort, hvor timerne kan bruges efter behov.

bottom of page