TILMELD DIG SOM UDGIVER AF DIGITALE MEDIER

Du vil gerne udgive dine materialer og produkter via vores webshop.

Super fedt! Vi glæder os til at se, hvad du laver :)

Hvis du vil være med, så er det vigtigt, at du læser vores generelle betingelser, samt de særskilte betingelser  der følger med den form for tilknytning du ønsker.

Digitale materialer særskilte betingelser

 1. De generelle betingelser gælder samt nedenstående

 2. Aftalen som digital udgiver på vores webshop via skolenonline.dk er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at du ikke er begrænset til kun at måtte levere materialer til Skolen Online. Du beholder alle rettigheder til eget materiale.
 3. Du accepterer, at bruge din egen mailadresse eller du kan vælge at få en skolenonline.dk mailadresse som skal bruges til oprette dig på vores platform samt til kommunikation med os.
 4. Når du udgiver materialer til vores Webshop er det
  1. Filer der kan downloades og bruges enten digitalt eller printes ud
  2. God kvalitet. Gerne plakatkvalitet eller printbar billedkvalitet.
 5. Abonnementsbetingelser ved Digtiale Materiale Udgiver
  1. Aftalen giver dig adgang til anvendelse af Skolen Onlines webshop
  2. Prisen for månedsabonnement fremgår af hjemmesiden
  3. Abonnement betales forud
  4. Ved manglende betaling forbeholder Skolen Online sig ret til at afbryde adgangen uden varsel
  5. Du kan opdatere betalingsdeltajer og kortdetaljer i systemet. Ellers kontakt os.
  6. Abonnementet er personligt og må ikke anvendes af andre end dig
  7. Abonnementsperioden starter fra den dag du bestiller og forsætter en måned ad gangen
  8. Abonnementet forsætter indtil det opsiges via e-mail til info@skolenonline.dk eller ved din egen opsigelse via systemet. Allerede betalte abonnementer refunderes ikke ved opsigelse i en abonnementsperiode.
  9. Ved opsigelse bortfalder retten til at bruge vores hjemmeside og systemer ved udgangen af indeværende abonnementsperiode.
  10. Rettighederne til systemet tilhører altid Skolen Online. Du har alene købt adgang til brugsret af vores systemer.

Generelle udgiver betingelser

 1. Du har faglig indsigt og er en god formidler

  • Du har de nødvendige kvalifikationer, legitimationsoplysninger og ekspertise (herunder uddannelse, viden og færdigheder) til at udvikle materialer eller undervisningsforløb.

 2. Du accepterer, at du er ansvarlig for at levere samt uploade al indholdet til dine materialer og gøre produktet klar til godkendelse og offentliggørelse til salg.
  • Filer i rette format (printbare eller digitale)
  • Titel og salgstekst
  • Hvad kan kunden/eleven/underviseren forvente at få ud af materialet eller forløbet?
  • Evt. vedhæftet bruger/lærervejledning
  • Billeder af produktet - fx filer med vandmærke
  • Du ved, at jo mere nøjagtig du er - og hellere underdrive end overdrive - omkring indholdet og læringsformålet, jo større mulighed for at andre vil finde det relevant, interessant og brugbart.
 3. Honorar/Royalty pr. nettosalg
  • Honorar udbetales til som b-honorar CPR eller CVR.

   • Ved CPR udbetaling indberetter vi automatisk til udbetalingen til SKAT

   • Det honorar som Skolen Online udbetaler, er der ikke trukket skat af. Det er dit eget ansvar som forfatter/materialeudgiver at oplyse SKAT om din fortjeneste via selvangivelsen, samt selv at betale SKAT, AM-bidrag, evt. moms/lønssum.

  • Opgørelse af salg sker ultimo i måneden og udbetaling sker i starten af efterfølgede måned. Dog udbetales der ikke beløb på under 250 kr. Disse overføres til næste måned.

  • Du er ansvarlig for at sørge for at dine kontooplysninger er korrekte og opdaterede.

 4. Du skal selv sørge for at tilmelde dig som autor hos CopyDan, samt evt. hos Biblioteksstyrelsen

 5. Du uploader selv dit indhold på den platform, som du er tilknyttet på hos os.

  1. Når du har uploadet informerer du os, at det er klar til gennemlæsning.

  2. Det gennemlæses og efterses af redaktionen, hvorefter det - hvis det godkendes - publiceres på siden.

  3. Ved. evt. mangler sendes besked til dig med kommentar herom.

  4. Herefter kan du rette dit materiale og igen sende det til gennemlæsning.

  5. Skolen Online forbeholder sig retten til at fjerne materiale, hvis Skolen Online finder det upassende, i dårlig kvalitet eller på anden måde ikke lever op til vores

 6. Du accepterer, at det er dig alene, som har ansvaret og skal sørge for at indholdet i det, som du udgiver er i overensstemmelse med lovgivningen.

  • Du ejer eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykke, tilladelser og bemyndigelse til at autorisere Skolen Online til at bruge dit indsendte indhold som angivet i disse vilkår og betingelser, samt angivet ved evt. særskilte betingelser (digitale medier, e-forløb)

  • Du erklærer, at dine ydelser/produkter/værker (herefter 'materialer') - så vidt dig bekendt - ikke er en efterligning eller plagiat af andres offentliggjorte og beskyttede 'materialer' og du indestår for, at dine'materialer' ikke krænker tredjemandsrettigheder.

 7. Du udvikler selv materialet og sikrer, at du har rettighederne til at udgive det, samt du accepterer, at du som udgiver er ansvarlig for alt indhold, som du slår op, herunder forelæsninger, videoer, (interaktive) e-bøger, quizzer, kodningsøvelser, øvelsestests, opgaver, prøver med/uden certifikat, ressourcer, svar, kursussideindhold, blogindlæg, fællesskabsopdateringer, mails og meddelelser etc..

  • Du garanterer, at du altid vil sørge for at dit indhold er opdateret. Kan/Vil du ikke opdatere det er det dit ansvar at sørge for at informere om, at det skal tages af platformen igen.

  • Har en kunde forsat adgang til dit materiale, er du forpligtet til at opdatere. Et sådan produkt kan ikke fjernes, hvis kunden forsat har adgang.

 8. Du garanterer, at du ikke vil:

  • poste eller give upassende, stødende, racistisk, hadefuldt, sexistisk, pornografisk, falsk, vildledende, forkert, krænkende, ærekrænkende eller injurierende indhold eller oplysninger

  • poste eller overføre uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, falske nyheder, junk mail, spam eller enhver anden form for opfordring (kommerciel eller på anden måde) via tjenesterne eller til en bruger;

  • bruge tjenesterne til andre virksomheder end at udgive dine materialer, yde vejledning, undervisning og undervisning til studerende;

  • deltage i aktivitet, der ville kræve, at vi indhenter licenser fra eller betaler royalties til en tredjepart, herunder behovet for at betale royalties for den offentlige udførelse af et musikværk eller en lydoptagelse;

  • Iframe eller integrere tjenesterne (f.eks. at integrere en gratis version af et kursus på en anden platform) eller på anden måde omgå tjenesterne;

  • udgive dig for at være en anden person eller få uautoriseret adgang til en anden persons konto;

  • forstyrre eller på anden måde forhindre andre udviklere eller undervisere i at levere deres tjenester eller kurser.

  • misbruge Skolen Online ressourcer, herunder støttetjenester.

  • udlejde, udlåne eller distribuere systemet eller informationer, materialer eller andet fra systemet

 9. Ved at aceptere denne aftale giver du uigenkaldeligt tilladelse til at Skolen Online må anvende dine uploadede materialer og forløb under følgende betingelser

  1. Skolen Online må sælge materialet mod honorar til udgiveren

  2. Skolen Online må desuden anvende materialet til markedsføring, digital og analog og sammen med andre materialer, tekster, illustrationer o.l.

  3. Skolen Online må desuden anvende materialet internt til undervisning af vores egne elever.

   1. I tilfælde af at dit materiale bruges sættes det på kildeliste til CopyDan

 10. Skolen Online samt vores forlag har intet ansvar for indholdet i dine værker/materialer, og kan således ikke gøres ansvarlig for rettigheds- og erstatningskrav fra tredjemand. Udgivere, værker og materialer som krænker tredjemands rettigheder eller på anden måde er krænkende, stødende eller ulovlige, og ethvert krav der rejses mod Skolen Online vil blive videreført til udgiveren.

  • I tilfælde af dette kan Skolen Online uden varsel fjerne din adgang, samt materialer fra vores platform.

 11. Skolen Online fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert lidt tab for dig i forbindelsen med brug af vores platforme herunder tabte lønomkostninger til medarbejdere. Skolen Online’s eventuelle erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder af driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data eller lignende

  1. Brug af vores systemer sker på eget ansvar og på egen risiko. Skolen Online fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Tjenesten kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignede.

  2. Vores platforme kan være udsatte for nedbrud, således at websiderne i ubestemt tid vil være utilgængelige. Dette kan Skolen Online ikke drages til ansvar for.

  3. Skolen Online kan ligeledes ikke drages til ansvar for skader, som systemet evt. måtte påføre edb-udstyr eller andre data.

 12. Ved evt. tvister er parterne forpligtet til at søge at løse enhver tvist i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, afgøres tvist efter dansk ret ved de almindelige domstole.